Pension

Soomes elaval pensionäril on mugavam Eesti pension vastu võtta Soomes. Selleks tuleb pöörduda elukohajärgsesse pensioniametisse (Kansaneläkelaitos/Kela) ning teha taotlus pensioni ülekandmiseks Soome. Rohkem infot Sotsiaalkindlustusametist.

Informatsiooni pensionisüsteemide, pensionide määramise ja määrade kohta Soomes annavad Kela, Eläketurvakeskus ning pensionikindlustusfirmad.

Elusoleku tõend

Kõik alaliselt väljaspool Eestit elavad pensionärid peavad riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel korra aastas kinnitama oma elusolekut. Selleks tuleb iga aasta 1. märtsiks Eesti Sotsiaalkindlustusametile esitada elusolekutõend (PDF). Soomes kinnitavad tõendit: Kela, notar, hooldusteenust pakkuv asutus, perearst või hooldekodu. Lisaks on võimalik elusolekut tõendada ingliskeelse väljavõttega Soome rahvastikuregistrist (elossaolotodistus), mille saab tellida Digi- ja rahvastikuregistriametist.

Tõendi saab edastada:

  • posti teel aadressile: Sotsiaalkindlustusamet, Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn, Eesti
  • e-posti teel aadressile: [email protected]
  • faksi teel +372 640 8155
  • Inimesel on endal võimalik elusolekut tõendada ka isiklikult koos isikut tõendava dokumendiga Sotsiaalkindlustusametisse kohale minnes. Kohale võib minna endale sobivasse Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusse.
  • Skype teel helistades skype otsingus kontaktile nimega Elusolekutõend (kontaktiaadress live:.cid.b5bcbdf84f39b635) E-N 9.00 – 16.30, R 9.00 – 13.00. Vajalik on isikut tõendava dokumendi ning veebikaamera olemasolu.

Tõendi tähtajaks esitamata jätmise korral peatatakse pensioni maksmine alates 1. aprillist.

Sotsiaalkindlustusameti Infotelefon +372 612 1360 töötab igal tööpäeval kella 09.00 – 17.00, iga kuu viimasel reedel kella 09.00 – 13.00.

Rohkem infot: