Kui laps sünnib Soomes

Soomes sündinud lapsele, kelle mõlemad vanemad on Eesti kodanikud, tuleb Soomes elamiseks taotleda migratsiooniametist elamisõigus.

Kui lapse ema alaline elukoht  (kotikunta) on Soomes, siis registreeritakse lapse sünd Soome rahvastikuregistris (haigla saadab sünnitõendi otse Soome rahvastikuregistrile) ning lapse sünni registreerimiseks pole vaja Eesti perekonnaseisuasutusse täiendavalt pöörduda, sest sündi ei registreerita kaks korda.

Kui vanemad on abielus, teatavad nad Digi- ja Rahvastikuregistriametile lapse nime ning lapse vanemateks ja hooldajateks märgitakse mõlemad vanemad. Pärast lapse andmete kandmist Soome rahvastikuregistrisse saab võtta tema kohta Digi- ja Rahvastikuregistriametist ingliskeelse rahvastikuregistri väljavõtte (Certificate from the population information system in Finland) ja alustada Eesti passi ja/või ID-kaardi tellimist.

Kui lapse vanemad ei ole abielus, saadetakse kahe nädala möödudes lapse sünnist emale kutse lastekaitsespetsialisti (lastenvalvoja) vastuvõtule. Mõlemal lapse vanemal tuleks kohtumisele isiklikult kohale minna, et tuvastada isast põlvnemine (isyyden tunnustaminen) ja allkirjastada kokkulepe hooldusõiguste kohta (sopimus lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta). Soovi korral võib toimingute kiirendamiseks aja broneerida ise, selleks võtta ühendust elukohajärgse sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialistiga (lastenvalvoja). Kaasa võtta passid või ID-kaardid ja ema vallalisust tõendav tõend (=ingliskeelne väljavõte Eesti rahvastikuregistrist). Väljavõtte saab tellida konsulaartalitusest, tellimise juhise leiate siit.

Lastekaitsespetsialist saadab eelpool nimetatud toimingute kohta tehtud otsused 2 nädala jooksul Digi- ja Rahvastikuregistriametile. Seejärel saab lapse kohta võtta Soome rahvastikuregistrist ingliskeelse väljavõtte ning hakata taotlema Eesti passi ja/või ID-kaarti. Soovi korral saab põlvnemise tuvastamist alustada juba naise raseduse ajal, sellekohast infot soovitame küsida naistenõuandlas.

Põlvnemise ja hooldusõiguse otsuste andmete kandmine Soome registrisse võib kesta kuni kolm nädalat. Kindlasti kontrollige enne lapsele Soome väljavõtte tellimist, kas need andmed on juba registrisse kantud või mitte.

Kui lapse ema viibib Soomes ajutiselt (ta ei ole taotlenud Soomes elamisõigust ja tema andmed, kaasaarvatud elukoht, puuduvad Soome rahvastikuregistrist), siis registreeritakse lapse sünd Eestis, ema elukohajärgses kohalikus omavalitsuses. Eesti ametkonnale esitatakse Soome haigla sünnitõend  (syntymätodistus), sünnitõendi ametlik tõlge eesti keelde ja tõend Soome Digi- ja Rahvastikuregistriametist (väljastab notar=julkinen notaari), et lapse sündi ei ole Soomes registeeritud. Selleks, et reisida Eestisse koos lapsega, väljastab konsul lapsele tagasipöördumistunnistuse. Kui vanemad ei ole abielus, tuleb põlvnemise tuvastamiseks mõlemal vanemal Eesti ametiasutuses kohal olla.

Erand

Kui lapse isal on Soomes alaline elukoht (kotikunta), põlvnemine on lastekaitsespetsialisti juures tuvastatud ja isa on lapse hooldaja, siis registreeritakse laps Soome rahvastikuregistris ning Eesti perekonnaseisuameti poole pöörduma ei pea.

Tähelepanu

Kõik lapsed sõltumata vanusest vajavad Eesti-Soome piiri ületamiseks kehtivat passi või ID-kaarti. Ilma dokumendita piiri ületamise eest on ette nähtud rahatrahv ning piiri ületamise tõkestamine. Haigla sünnitunnistus või rahvastikuregistri väljavõte ei ole reisidokumendid.