Kui vajad võõrsil abi

Kui satute Soomes viibides hädaolukorda valige kohalik hädaabi lühinumber 112.

Saatkonna konsulaartalitusega saate ühendust võtta telefoninumbril +358 9 622 02 88 (E–N 9.00–15.00, R 9.00–13.00).

Kui olete sattunud hädaolukorda töövälisel ajal või puhkepäevadel, võtke ühendust välisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 53 01 9999 (24h).

Passi või ID-kaardi kaotus

Soomes viiakse leitud asjad leiubüroosse (löytötavarat), seetõttu soovitame esmalt ühendust võtta viibimiskoha politseijaoskonna leiubürooga, kontaktandmed leiate kodulehelt www.poliisi.fi

Eesti saatkonnast Helsingis on võimalik koju tagasi minemiseks taotleda tagasipöördumistunnistus  (või tagasipöördumise luba). Dokument väljastatakse Eesti kodanikule ja alaliselt Eestis elavale välismaalase passiga isikule, kelle reisidokument on kadunud, varastatud või kasutuskõlbmatuks muutunud.

Tagasipöördumistunnistus on mõeldud tagasi pöördumiseks Eestisse – sellega ei saa jätkata pooleliolevat reisi või elada asukohariigis.

Tagasipöördumistunnistuse taotlemine

Taotlemiseks tuleb eelnevalt aeg kokku leppida, seda saab teha kahel moel:

NB! Töövälisel ajal tagasipöördumistunnistusi reeglina ei väljastata.

Tagasipöördumistunnistuse taotlemiseks tuleb isiklikult saatkonda tulla ja kaasa võtta:

 • 2 dokumendifotot;
 • Soome politsei tõend dokumendi kadumise/varastamise kohta.

Riigilõiv tagasipöördumistunnistuse (või tagasipöördumise loa) väljaandmise taotluse läbivaatamise eest on:

 • 20 eurot, kui reisidokument on muutunud kasutamiskõlbmatuks, hävinud või kaotsi läinud;
 • 100 eurot, kui reisidokument on kehtivuse kaotanud.

Saatkonnas saab riigilõivu tasuda ainult pangakaardiga. Sularaha vastu ei võeta.

ID-kaardi sertifikaatide peatamine

Kui on tekkinud kahtlus, et Teie ID-kaart on kadunud ning seda võidakse kuritarvitada (näiteks Teie nimel digitaalallkirja anda), helistage esimesel võimalusel ID-abiliini numbril +372 677 3377 ja paluge oma ID-kaardi sertifikaadid peatada.

Raha kaotus

Raha kaotamisel peaksite abi saamiseks pöörduma lähedaste või sõprade poole.

Lähedased saavad osta laevapileti ning teatada laevapileti broneerimisnumbri, mille alusel väljastavad laevafirmade teenindajad kassast pardakaardi.

Eesti konsulid või aukonsulid raha anda ei saa, kuid konsul saab aidata vajadusel võtta ühendust lähedastega ning nõustada raha ülekannete tegemisel.

Lähedastel on võimalik raha saata rahvusvahelise kiirrahakaardi saatmise teenusega, mida pakuvad näiteks MoneyGram, Western Union ja Transferwise.

Kinnipidamine

Kui Teid vahistatakse, on Teil õigus võtta ühendust Eesti saatkonnaga. Politseil on kuriteos kahtlustatavat õigus ilma kohtumääruseta kinni pidada kolm ööpäeva. Pärast selle aja möödumist tuleb uurijal teha kohtule taotlus kahtlustatava edasiseks vahistamiseks või ta vahi alt vabastada.

Vajadusel jälgib konsul, et kinnipeetu õigused oleks tagatud, sh tõlgi ja õigusabi olemasolu. Konsul võib põhjendatud vajadusel külastada kinnipeetut.

Surm

Välismaal toimunud surmajuhtumi puhul soovitame ühendust võtta matusebürooga, kes pakub rahvusvahelist matuseteenust. Kasutada võib nii Soome kui Eesti matusebüroode teenuseid. Põrmu transpordi Eestisse, matmise või tuhastamise korraldab matusebüroo. Juhul kui oli sõlmitud reisikindlustus, tuleks kindlasti ühendust võtta ka kindlustusfirmaga. Põrmu tuhastamise ja transpordiga seonduvad kulud katab kindlustus või selle puudumisel sugulased-lähedased.

Välisriigi surmadokument tuleb eraldi kanda Eesti rahvastikuregistrisse.

 • Kui lahkunul oli alaline elukoht (kotikunta) Soomes, esitage tema kohta ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte (Extract from the population information system in Finland). Apostilli ei vaja.
 • Kui lahkunu viibis Soomes ajutiselt, esitage Soome matmisluba (lupa hautaamiseen). Apostilli ei vaja. Matmisloale lisage tõlge eesti, vene või inglise keelde.

Surma kinnitava dokumendi võib esitada Eesti perekonnaseisuametile, kohaliku omavalitsusele või Eesti saatkonnale Helsingis.

Soomes ei ole matusetoetust. Töötajad on tööandja poolt kindlustatud (työntekijäin ryhmähenkivakuutus, TRHV) ja tööandja taotleb töötaja surma korral perele (abikaasa, ülalpeetavad lapsed) ettenähtud kindlustussumma. Täpsem info TRHV kodulehel (soome keeles).

Soomes elavad vähekindlustatud (nt töövõimetud, pensionärid, töötud) pereliikmed võivad abi saamiseks pöörduda elukohajärgsesse sotsiaalosakonda.

Eesti ja Soome on ühinenud vägivallakuritegude ohvritele hüvitiste maksmise Euroopa konventsiooniga. Konventsiooni alusel on ohvri omastel õigus ohvri surma korral taotleda sellelt riigilt, kus kuritegu toime pandi, hüvitist matusekulude eest. Eestis on keskne asutus sotsiaalkindlustusamet, Soomes justiitsministeerium.

Mida konsul teha ei saa

 • anda raha
 • tasuda hotelli, haigla, laevapileti jm arveid
 • osutada transpordi- ja majutusteenust
 • osutada õigusabiteenust Soomes
 • osutada tõlketeenust kohalikus asjaajamises
 • lahendada töövaidlusi

Kui Te pole rahul Soome asjaajamisega, tuleb Teil kohapealt palgata õigusabi. Konsulil ega aukonsulil pole õigust sekkuda kohalikku asjaajamisse ega esindada Teid õigustoimingutes.