Perekonnatoimingud ja kohustus teavitada muudatustest

Kui Soomes on sündinud laps, olete abiellunud või abielu lahutanud, nime muutnud, lapse hooldusõiguses on tehtud muudatusi või lähedane on surnud, tuleb see sündmus kanda ka Eesti rahvastikuregistrisse. Seda on lihtne teha Eesti saatkonna kaudu Helsingis. Toiming on tasuta.

Saatke dokumendid posti teel aadressile Itäinen puistotie 10, 00140 Helsinki (lisage kaaskiri oma kontaktandmetega ja postmargiga ümbrik, kui soovite originaaldokumenti tagasi saada)
või tooge isiklikult konsulaartalitusse vastuvõtuaegadel E, K 14.00-16.00 ja N 11.00-13.00.

Ingliskeelsed Soome rahvastikuregistri väljavõtted ning muud avalikud dokumendid on vabastatud apostilliga kinnitamise nõudest.

Kui laps on Soomes sündinud

 • Ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte lapse kohta (Extract from the population information system in Finland). Apostilli ei vaja.
 • ANDMED VÄLJAVÕTTEL: lapse nimi, sünnijärgne/endine nimi ja nimevahetuse kuupäev (kui olete lapse nime muutnud), sünniaeg ja -koht, Soome isikukood, kodakondsus, perekonnaseis, sünni registreerinud asutus, lapse alaline elukoht, vanemate ja hooldajate andmed, hooldusõiguse algamise kuupäev, kui vanemad ei ole abielus.
 • NB! Sünnitõend (syntymätodistus) ei sobi, kuna seal ei ole kirjas hooldajate andmeid.

Kui olete Soomes abiellunud

 • Ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte enda kohta (Extract from the population information system in Finland). Apostilli ei vaja.
 • ANDMED VÄLJAVÕTTEL: isikuandmed, endine nimi ja nimevahetuse kuupäev, abielu sõlmimise kuupäev ning abikaasa andmed. Kui tegemist on korduva abieluga ja eelmine abielu on lahutatud Soomes, kuid lahutusdokumenti ei ole Eesti registrisse kantud, tuleb väljavõttele kanda ka lahutuse kuupäev ja endise abikaasa andmed.

või

 • Ingliskeelne abielutunnistus (Marriage Certificate). Apostilli ei vaja.

Abielutunnistust ei saa kasutada Soomes sõlmitud korduva abielu puhul, kui eelmise abielu lahutusest ei ole Eesti riigile teatatud. Sellisel juhul esitage palun ingliskeelne väljavõte (vt eespool), millele on kantud ka eelmise abielu lahutamise kuupäev ja eelmise abikaasa andmed.

Kui abiellujal ei ole alalist elukohta (kotikunta) Soomes ja ta soovib võtta abielludes abikaasa nime, siis Soome registrisse kantakse küll abielu, kuid uut nime mitte. Sellisel juhul saab abieluandmete ja nimemuutuse kandmiseks Eesti registrisse kasutada ainult ingliskeelset abielutunnistust, millele on märgitud mehe/naise uus perekonnanimi. Kui isikule on väljastatud uuele nimele Eesti isikuttõendav dokument, tuleb see esitada Soome Digi- ja Rahvastikuregistriametile, kes parandab avalduse ja dokumendi alusel Soome registris nime.

Kui olete abielu Soomes lahutanud

 • Ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte enda kohta (Extract from the population information system in Finland). Apostilli ei vaja.
 • ANDMED VÄLJAVÕTTEL: isikuandmed, endine nimi ja nimevahetuse kuupäev (kui olete pärast lahutust vahetanud nime), abielulahutuse kuupäev ning endise abikaasa andmed.

või

 • Kohtuotsus (NB! originaaldokument) ja tõlge eesti, vene või inglise keelde. Apostilli ei vaja.

või

 • Kohtuametniku poolt kinnitatud kohtuotsuse koopia (võib olla soomekeelne) ja ingliskeelne Brüssel II tõend (Avioliittoasioissa annettuja tuomioita koskeva todistus: Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, 39 artikla). Apostilli ei vaja.

Abielulahutuse kohta Brüssel II tõendi ja kohtuotsuse koopia saab tellida asja arutanud kohtu kantseleist.

NB! Kui elate Soomes alaliselt, siis te ei saa Eesti perekonnaseisuametis abielu lahutada. Pöörduda tuleb Soomes elukohajärgsesse 1. astme kohtusse.

Kui olete Soomes nime muutnud

 • Ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte enda kohta (Extract from the population information system in Finland). Apostilli ei vaja.
 • ANDMED VÄLJAVÕTTEL: uus nimi, endine nimi/nimed, nimevahetuse kuupäev(ad).

Kui lapse hooldusõiguses on tehtud Soomes muudatusi

 • Kohtuametniku poolt kinnitatud kohtuotsuse koopia (võib olla soomekeelne) ja ingliskeelne Brüssel II tõend (Vanhempainvastuusta annettuja tuomioita koskeva todistus: Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, 39 artikla). Apostilli ei vaja.

või

 • Lastekaitsespetsialisti poolt kinnitatud koopia vanemate kokkuleppest (võib olla soomekeelne) ja ingliskeelne Brüssel II tõend (Vanhempainvastuusta annettuja tuomioita koskeva todistus: Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, 39 artikla). Apostilli ei vaja.

Kui ühel või mõlemal vanemal puuduvad Eesti rahvastikuregistris hooldusõigused (Soome registris on olemas), esitage ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte lapse kohta (Extract from the population information system in Finland). Apostilli ei vaja.

 • ANDMED VÄLJAVÕTTEL: lapse nimi, sünniaeg ja -koht, Soome isikukood, kodakondsus, perekonnaseis, sünni registreerinud asutus, lapse alaline elukoht, vanemate ja hooldajate andmed, hooldusõiguse algamise kuupäev, kui vanemad ei ole abielus.

Brüssel II tõendi hooldusõiguste muutmise kohta ja vanemate kokkuleppe koopia saab tellida kokkuleppe kinnitanud lastekaitsespetsialistilt.

Brüssel II tõendi hooldusõiguste muutmise kohta ja kohtuotsuse koopia saab tellida asja arutanud kohtu kantseleist.

NB! Eesti kohtus ei saa lapse hooldusõiguse küsimusi lahendada, kui laps elab Soomes. Hooldusõiguse muutmiseks ja lapsega kohtumiskorra määramiseks pöörduda lapse elukohajärgse lastekaitsespetsialisti (lastenvalvoja) poole või vaidluse korral elukohajärgsesse 1. astme kohtusse.

Kui lähedane on surnud Soomes

 • Kui lahkunu elas Soomes, edastab Soome Digi- ja rahvastikuregister info Eesti rahvastikuregistrile riikide vahel sõlmitud andmevahetuse lepingu raames.
  Andmete edastamisel võivad olla takistuseks erinevad isikuandmed – näiteks on isik muutnud Soomes (või Eestis) nime, kuid see on jäänud Eesti (või Soome) registrile teatamata või on registrites erinev nime kirjapilt (Õun-Oun).
  Sellisel juhul esitage tema kohta ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte (Extract from the population information system in Finland). Apostilli ei vaja. Toimetage saatkonda ka lahkunu Eesti kodaniku pass ja/või ID-kaart.
 • Kui lahkunu viibis Soomes ajutiselt (andmed ei olnud kantud Soome rahvastikuregistrisse=ei omanud Soome isikukoodi), esitage Soome matmisluba (lupa hautaamiseen) või surmatunnistus (kuolintodistus) tema elukohajärgse maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele surmaakti koostamiseks. Matmisloale või surmatunnistusele tuleb lisada ametlik tõlge eesti, vene või inglise keelde. Apostilli ei ole vaja.  Tähelepanu! Vajatakse originaaldokumenti.

Tähelepanu