Perekonnatoimingud ja kohustus teavitada muudatustest

Kui oled Soomes abiellunud või lahutanud oma abielu, kui Soomes on sündinud laps või oled oma nime muutnud, on vaja see sündmus kanda ka Eesti rahvastikuregistrisse. Seda on lihtne teha Helsingi saatkonna kaudu. Toiming on tasuta.

Saada posti teel aadressile Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki (lisa kaaskiri oma kontaktandmetega ja postmargiga ümbrik, kui soovid originaaldokumenti tagasi saada)
või too isiklikult konsulaartalitusse vastuvõtuaegadel E, K 13:00-16:00 ja N 10:00-13:00
järgmised dokumendid:

Sünd

 • ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte lapse kohta (Extract from the population information system in Finland). Apostilli ei vaja.

ANDMED VÄLJAVÕTTEL: lapse nimi, sünniaeg ja -koht, Soome isikukood, sünni registreerinud asutus, lapse alaline elukoht, vanemate ja hooldajate andmed, hooldusõiguse algamise kuupäev kui vanemad ei ole abielus.

Abielu

 • isikukohane ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte (Extract from the population information system in Finland). Apostilli ei vaja.

ANDMED VÄLJAVÕTTEL: isikuandmed, endine nimi ja nimevahetuse kuupäev, abielu sõlmimise kuupäev ning abikaasa andmed.

Kui sõlmid välisriigis korduva abielu, palu väljavõttele kanda ka eelmise lahutuse andmed.

Erand

 • kui abiellujal ei ole alalist elukohta (kotikunta) Soomes

siis kantakse abieluandmed ja mehe/naise uus perekonnanimi Eesti registrisse ingliskeelse abielutunnistuse (Marriage Certificate) alusel. Tunnistusel peaks oleme märgitud, millist perekonnanime ühiselt kanda soovitakse. Abielutunnistus kinnitada apostilliga.

Abielulahutus 

 • isikukohane ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte (Extract from the population information system in Finland), apostilli ei vaja.

ANDMED VÄLJAVÕTTEL: isikuandmed, endine nimi ja nimevahetuse kuupäev (kui olete pärast lahutust vahetanud nime), abielulahutuse kuupäev ning endise abikaasa andmed.
või

 • Brüssel II tõend (Avioliittoasioissa annettuja tuomioita koskeva todistus: Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, 39 artikla) inglise keeles ja kohtuametniku poolt kinnitatud koopia Soome kohtuotsusest (võib olla soome keeles). Apostilli ei vaja.

Nimemuutus

 • isikukohane ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte (Extract from the population information system in Finland). Apostilli ei vaja.

ANDMED VÄLJAVÕTTEL: uus nimi, endine nimi/nimed, nimevahetuse kuupäev(ad).

Hooldusõigus

Kui vanemad on teinud Soomes 1) kohtulikult (vaidluse puhul) või 2) lastekaitsespetsialisti juures (kokkuleppeliselt) hooldusküsimustes muudatusi, esitada

 • Brüssel II tõend (vanhempainvastuusta annettuja tuomioita koskeva todistus: Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, 39 artikla) inglise keeles ja kohtuametniku poolt kinnitatud koopia Soome kohtuotsusest (võib olla soome keeles). Apostilli ei vaja.
 • Brüssel II tõend (vanhempainvastuusta annettuja tuomioita koskeva todistus: Neuvoston asetus (EY) N:o 2201/2003, annettu 27 päivänä marraskuuta 2003, 39 artikla) inglise keeles ja lastekaitsespetsialisti poolt kinnitatud koopia vanemate kokkuleppest. Apostilli ei vaja.

Surm

 • Soome elanik – isikukohane ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte (Extract from the population information system in Finland). Apostilli ei vaja.
 • Soomes ajutiselt – apostilliga kinnitatud Soome matmisluba (lupa hautaamiseen) või apostilliga kinnitatud surmatunnistus või surmatunnistuse notariaalselt kinnitatud koopia (kuolintodistus). Dokument kinnitada apostilliga.
 • Lahkunu Eesti kodaniku pass ja/või ID-kaart.

Tähelepanu

 • Kande tegemiseks vajame originaaldokumenti.
 • Soome alaline elanik ei saa Eesti perekonnaseisuametis abielu lahutada, pöörduda tuleb Soomes elukohajärgsesse 1. astme kohtusse.
 • Ingliskeelsed Soome rahvastikuregistri väljavõtted ja EÜ määruse tõendid on vabastatud apostilliga kinnitamise nõudest.
 • Eesti kohtus ei saa lapse hooldusõiguse küsimusi lahendada, kui laps elab Soomes. Hooldusõiguse muutmiseks ja lapsega kohtumiskorra määramiseks pöörduda lapse elukohajärgse lastekaitsespetsialisti (lastenvalvoja) poole või vaidluse korral elukohajärgsesse 1. astme kohtusse.
 • Abielulahutuse kohta Brüssel II tõendi ja kohtuotsuse koopia saab tellida asja arutanud kohtu kantseleist.
 • Brüssel II tõendi hooldusõiguste muutmise kohta ja vanemate kokkuleppe koopia saab tellida kokkuleppe kinnitanud lastekaitsespetsialistilt.
 • Väljavõtteid Soome rahvastikuregistrist saab tellida elukohajärgsest magistraadist.
 • Soome dokumente kinnitab apostilliga Soome notar.