Perekonnatoimingud ja kohustus teavitada muudatustest

Kui Soomes on sündinud laps, olete abiellunud või abielu lahutanud, nime muutnud, lapse hooldusõiguses on tehtud muudatusi või lähedane on surnud, tuleb see sündmus kanda ka Eesti rahvastikuregistrisse. Seda on lihtne teha Eesti saatkonna kaudu Helsingis. Toiming on tasuta.

Saatke dokument posti teel aadressile Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki (lisage kaaskiri oma kontaktandmetega ja postmargiga ümbrik, kui soovite originaaldokumenti tagasi saada)
või tooge isiklikult konsulaartalitusse vastuvõtuaegadel E, K 14.00-16.00 ja N 11.00-13.00.

Tähelepanu!

Kui Soomes on sündinud laps, tellige

 • Ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte lapse kohta – Extract from the population information system in Finland (soomekeelne nimetus – ote väestötietojärjestelmästä).
 • ANDMED VÄLJAVÕTTEL: lapse nimi, sünnijärgne/endine nimi ja nimevahetuse kuupäev (kui olete lapse nime muutnud), sünniaeg ja -koht, Soome isikukood, kodakondsus, perekonnaseis, sünni registreerinud asutus, lapse alaline elukoht, vanemate ja hooldajate andmed, hooldusõiguse algamise kuupäev, kui vanemad ei ole abielus.
 • Sünnitõend (syntymätodistus) ei sobi, sest seal ei ole kirjas hooldajate andmeid.
 • Kui lapse sünd on Eesti rahvastikuregistrisse kantud, kuid ühel või mõlemal vanemal on jäänud hooldusõigused lisamata, esitage eelpool mainitud ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte lapse kohta, millele on kantud vanemate hooldusõigused.

Kui olete Soomes abiellunud, tellige

 • Ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte enda kohta (Extract from the population information system in Finland).
 • ANDMED VÄLJAVÕTTEL: isikuandmed, endine nimi ja nimevahetuse kuupäev, abielu sõlmimise kuupäev ning abikaasa andmed. Kui tegemist on korduva abieluga ja eelmine abielu on lahutatud Soomes, kuid lahutusdokumenti ei ole Eesti registrisse kantud, tuleb väljavõttele kanda ka lahutuse kuupäev ja endise abikaasa andmed.

või

 • Ingliskeelne abielutunnistus (Marriage Certificate).

Abielutunnistust ei saa kasutada Soomes sõlmitud korduva abielu puhul, kui eelmise abielu lahutusest ei ole Eesti riigile teatatud. Sellisel juhul esitage palun ingliskeelne väljavõte (vt eespool), millele on kantud ka eelmise abielu lahutamise kuupäev ja eelmise abikaasa andmed.

Kui abiellujal ei ole Soomes alalist elukohta (kotikunta) ja ta võtab abielludes abikaasa nime, siis Soome registrisse kantakse küll abielu, kuid uut perekonnanime mitte. Sellisel juhul saab abieluandmete ja nimemuutuse kandmiseks Eesti registrisse kasutada ainult ingliskeelset abielutunnistust, millele on märgitud mehe/naise uus perekonnanimi. Kui isikule on väljastatud uuele nimele Eesti isikuttõendav dokument, tuleb see esitada Soome Digi- ja Rahvastikuregistriametile, kes parandab avalduse ja dokumendi alusel Soome registris nime.

Kui olete Soomes abielu lahutanud, tellige

 • Ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte enda kohta (Extract from the population information system in Finland).
 • ANDMED VÄLJAVÕTTEL: isikuandmed, endine nimi ja nimevahetuse kuupäev (kui olete pärast lahutust vahetanud nime), abielulahutuse kuupäev ning endise abikaasa andmed.

või

 • Kohtuotsus (NB! originaaldokument) ja tõlge eesti, vene või inglise keelde.

või

 • Kohtuametniku poolt kinnitatud kohtuotsuse koopia (võib olla soomekeelne) ja ingliskeelne Brüssel II tõend (Avioliittoasioissa annettuja tuomioita koskeva todistus: Neuvoston asetus (EU)  2019/1111, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2019, 36 artikla 1 kohdan a alakohta). Määrusega saab tutvuda siin.

Kohtuotsuse koopia ja Brüssel II tõendi saab tellida asja arutanud kohtu kantseleist.

Tähelepanu! Soome alalise elaniku abielu ei saa Eesti perekonnaseisuametis lahutada, pöörduda tuleb Soomes elukohajärgsesse 1.astme kohtusse.

Kui olete Soomes nime muutnud, tellige

 • Ingliskeelne Soome rahvastikuregistri väljavõte enda kohta (Extract from the population information system in Finland).
 • ANDMED VÄLJAVÕTTEL: uus nimi, endine nimi/nimed, nimevahetuse kuupäev(ad).

Kui Soomes on tehtud lapse hooldusõiguses muudatusi, tellige

 • Otsuse teinud kohtu poolt kinnitatud kohtuotsuse koopia (võib olla soomekeelne) ja ingliskeelne Brüssel II tõend (Neuvoston asetus (EU)  2019/1111, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2019, 36 artikla 1 kohdan b alakohta). Määrusega saab tutvuda siin.

või

 • Lastekaitsespetsialisti poolt kinnitatud koopia vanemate kokkuleppest (võib olla soomekeelne) ja tema väljastatud ingliskeelne Brüssel II tõend (vt eelmine viide)

Tähelepanu! Soomes alaliselt elava lapse hooldusõiguse küsimusi ei saa lahendada Eesti kohtus. Hooldusõiguse muutmiseks ja lapsega kohtumiskorra määramiseks tuleb pöörduda lapse elukohajärgse lastekaitsespetsialisti (lastenvalvoja) poole või vaidluse korral elukohajärgsesse 1.astme kohtusse.

Kui lähedane suri Soomes

 • Kui lahkunu elas Soomes, edastab Soome Digi- ja Rahvastikuregister info Eesti rahvastikuregistrile riikide vahel sõlmitud andmevahetuse lepingu raames ja lähedastel pole vaja surmadokumenti Eesti ametile esitada.
 • Andmete edastamisel võivad olla takistuseks erinevad isikuandmed Soome ja Eesti andmebaasides (näiteks erinev nimekuju).
 • Kui andmed ei ole automaatselt üle läinud, võib esitada matmisloa (lupa hautamiseen), millele tuleb lisada tõlge eesti või inglise keelde. Samuti võib lahkunu kohta tellida ingliskeelse Soome rahvastikuregistri väljavõtte (Extract from the population information system in Finland). Toimetage saatkonda ka lahkunu Eesti kodaniku pass ja/või ID-kaart.
 • Kui lahkunu viibis Soomes ajutiselt (turistina või külas või töötas ilma elamisõiguseta), siis Soome registrisse surma ei kanta ja lahkunu elukohajärgse maakonnakeskuse kohalik omavalitsus Eestis koostab surmaakti. Selleks esitage ametnikule Soome matmisluba (lupa hautaamiseen) ning ametlik tõlge eesti või inglise keelde. Tähelepanu! Vajatakse originaaldokumenti, apostilli ei ole vaja.