Eesti passi ja ID-kaardi taotlemine

ID-kaardi ja passi taotlemisel tuleb anda sõrmejäljed (daktüloskopeerimine). Sõrmejäljed kehtivad Politsei- ja Piirivalveameti (edaspidi PPA) andmebaasis 6 aastat, sõrmejälgede kehtivust saate kontrollida PPA kodulehelt või helistades klienditoe telefonil +372 612 3000.

ID-kaardi taotlemisel ei anta sõrmejälgi, kui oled vanem kui 70-aastane ja oled varasemalt sõrmejäljed andnud.

Sõrmejälgi ei pea andma alla 12-aastased lapsed ning kui isiku terviseseisund (olenemata vanusest) püsivalt ei võimalda ID-kaardi või passi taotlemiseks isiklikult PPA teenindusse või saatkonda kohale minna ning viimasest sõrmejälgede võtmisest on möödunud vähem kui 11 aastat ja biomeetrilised andmed ei ole muutunud. Taotlus saata posti teel PPA-sse (vt juhendit allpool), lisada tõendus terviseseisundi kohta (näiteks eesti- või ingliskeelne arstitõend).

Välismaal saab uut passi ja/või ID-kaarti taotleda kolmel moel:

  • iseteeninduses
  • posti teel
  • välisesinduses kohapeal
  • Tähelepanu Dokumentide valmimisaeg saatkonna kaudu tellimisel on PPA käsitlusaegade tõttu ebaühtlane, enamasti 5-7 nädalat.

Riiglõivu suurus sõltub taolemise viisist. Tutvu riigilõivumääradega siin.

Taotlemine iseteeninduses

Kõige mugavam, kiirem ja soodsam on tellida uued dokumendid PPA iseteeninduses. Iseteenindusse saab siseneda mobiil-ID, Smart-ID või ID-kaardiga. Tellida saab nii passi kui ID-kaarti ning soovi korral kiirmenetlust.

Tähelepanu Juhul, kui Teie nimi on muutunud, peab iseteeninduse kasutamiseks olema uus nimi kantud rahvastikuregistrisse. Rohkem infot leiate siit.

Kui iseteenindusse sisse logides tuleb teade, et taotleja peab andma sõrmejäljed, saab need anda konsulaartalituses elavas järjekorras E, K kell 13.00-16.00 ja N kell 10.00-13.00 ning seejärel jätkata dokumendi taotlemist internetis. Digitaalse foto saab lisada iseteeninduskeskkonnas, samuti tasuda riigilõivu (makseviis krediitkaart).

Taotlemine posti teel

Kontrollige sõrmejälgede kehtivust PPA kodulehelt või telefoni teel (vt info eespool), vajadusel saate sõrmejäljed eraldi anda konsulaartalituses.

Printige, täitke ja allkirjastage taotlus. Tähelepanu Kindlasti allkiri taotluse üleval paremas nurgas olevasse kasti. Saatke taotlus tavapostiga Eestisse:

TAOTLUS
Politsei- ja Piirivalveamet
Pärnu mnt 139
Tallinn 15060
Estonia

Kui taotleja nimi on muutunud, tuleb ümbrikusse panna ka nimemuutmise/abielu originaaldokument. Rohkem infot leiate siit.

Riigilõivumäärad leiate siit.

Tasuge riigilõiv rahandusministeeriumi arvele ja saatke väljatrükk internetipangast (vm maksu tõendav kviitung) koos värvilise digitaalse fotoga PPA e-posti aadressile.

Foto võib teha Soome fotopoes, esitage fotograafile nõuded ja paluge foto saata oma e-posti aadressile või otse PPA e-posti aadressile (NB Jälgige, et lisatud on Teie nimi ja isikukood).

Posti teel taotlemise juhendid: eesti, soome, inglise keeles.

Taotlemine saatkonnas

Broneerige aeg konsuli vastuvõtule siin.

Võtke kaasa Eesti pass või ID-kaart. Taotluse saab täita koha peal, konsul tuvastab isiku ja võtab taotlejalt sõrmejäljed. Soovi korral võite taotlusankeedi eelnevalt printida, täita ja allkirjastada ning kaasa võtta.

Kui taotleja nimi või perekonnaseis on muutunud, võtke kaasa vastav originaaldokument. Rohkem infot leiate siit.

Riigilõivumäärad leiate siit.

Saatkonnas saab riigilõivu tasuda ainult pangakaardiga ja viipemaksena. Sularaha vastu ei võeta. Riigilõivu võib tasuda ka rahandusministeeriumi arvele, sel juhul saata väljatrükk internetipangast (või muu maksu tõendav kviitung) koos digitaalse fotoga PPA e-posti aadressile.

Ärge võtke saatkonda kaasa fotosid, sest digitaalne värviline dokumendifoto tuleb saata PPA e-posti aadressile. E-kirjale lisada taotleja nimi ja Eesti isikukood. Konsulaartalituses ei ole fotoboksi.

Foto saate teha Soome fotopoes, esitage fotograafile nõuded ja paluge foto saata oma e-posti aadressile või otse aadressile [email protected] (NB Jälgige, et lisatud on Teie nimi ja isikukood). 

Kättesaamise koht

Soomes on passe ja ID-kaarte võimalik kätte saada Helsingi konsulaartalituses või Eesti aukonsulaatides Kuopios, Maarianhaminas, Oulus, Tamperes, Turus ja Vaasas. Kui dokumendid on jõudnud saatkonda või aukonsuli juurde, võetakse taotlejaga ühendust e-posti või telefoni teel. Aukonsulite kontaktid leiate siit.

Alla 15-aastase lapse pass/ID-kaart väljastatakse ainult lapse seaduslikule esindajale (hooldajale) või tema poolt taotlemise hetkel volitatud isikule.

Vähemalt 15-aastastele kodanikele väljastatakse pass/ID-kaart isiklikult või dokumendi taotlemisel volitatud esindajale.

Alates 2023. aasta detsembrist saab passe Soomes kätte DHLi kulleri vahendusel. Teenuse saamiseks tuleb taotluse lahtrisse Kättesaamise koht kirjutada: DHL KULLER, SOOME, oma elukoha postiindeks. Passi riigilõiv ilma saatkonda või aukonsulile saatmiseta on täiskavanule iseteeninduses 35 eurot, posti teel 45 eurot, alla 15-aastasele ja pensionärile 20 eurot. Kui passi väljastamise osas teeb PPA positiivse otsuse, saadetakse taotlejale e-posti teel täpne juhis, kuidas kullerteenust vormistada ja teenustasu kood. NB Jälgige, et taotlusel olev e-posti aadress on loetavalt kirjutatud. Täpsem info ja kullerteenuse ligikaudsed hinnad PPA kodulehel. Kuller väljastab passi vaid taotlejale, kes esitab kättesaamisel kehtiva isikut tõendava dokumendi (võib olla ka välisriigi dokument).

Tähelepanu ID-kaarte kulleriga ei saadeta.

Volitus

Passi ja/või ID-kaardi kättesaamiseks saab soovi korral volitada teist inimest. Volituse saab esitada koos taotlusega saatkonnas, PPA teeninduses kohapeal ja iseteeninduses.

Volitatud inimene peab dokumendi kättesaamisel esitama enda kehtiva Eesti isikut tõendava dokumendi ja kaasas peab olema ka taotleja vana pass ja/või ID-kaart.

Kui üle 15-aastase lapse passi/ID-kaardi soovib kätte saada lapsevanem, siis peab laps tegema koos taotlusega vanemale volituse.

Tähelepanu

  • Korrektselt täidetud taotluse NÄIDIS.
  • Kõiki Eesti kodaniku passi- ja ID-kaardi taotlusi menetleb Politsei- ja Piirivalveamet (PPA). Dokumendi taotluse staatust on võimalik jälgida PPA kodulehel. PPA menetleja teavitab võimalikest puudustest taotlejat e-posti teel.
  • Uued dokumendid jõuavad saatkonda erinevatel aegadel: ID-kaart ligikaudu 5 – 7 nädala ja pass 6 – 8 nädala jooksul. Mõlema dokumendi saabumisel saatkonda saate eraldi teavitused. Võimalusel palume dokumentidele järele tulla siis, kui mõlemad dokumendid on saabunud. Kui soovite dokumenti kätte saada Eesti aukonsulaatidest Soomes, lisandub ooteajale veel üks nädal.
  • Välismaal olles ei saa kiirkorras passi ega ID-kaarti taotleda. Kiirkorras saab passi ja ID-kaarti taotleda ainult iseteeninduses või PPA teenindustes Eestis. Kätte saab kiirkorras taotletud dokumente ainult Tallinnas.
  • Välismaalase passi saab taotleda ainult PPA teenindustes Eestis.
  • Alates 1.01.2021 võib kohus tunnistada kehtetuks ja vajadusel ka keelata passi väljaandmise tagaotsitavatele ja kriminaalmenetluse raames tõkendi saanutele (sh elatisvõlgnikud, kellel on seatud Eesti elukohast lahkumise tõkend). ID-kaarti välisriiki isikule kätteandmiseks ei saadeta, sellele peab inimene minema ise järgi PPA teenidusse Eestis. Kui tagaotsitav või elatisvõlgnik on esitanud uue dokumendi taotluse ja väljastuskohaks on välisriik, siis PPA menetleja informeerib isikut viivitamatult e-posti teel isiku suhtes kehtivast kohtumäärusest. Kui tegu on nt elatisvõlgnikuga, siis peale seda, kui isik on võlad tasunud, saadetakse dokumendid (pass ja/või ID-kaart) tema poolt soovitud kohta väljastamiseks. Tagaotsitaval on aga ainsaks võimaluseks taotleda omale tagasipöördumistunnistus või tagasipöördumise luba ning naasta Eestisse.