Korduma kippuvad küsimused

Isikut tõendavad dokumendid

Vajan uut passi või ID-kaarti. Mida ma pean tegema?
Uut dokumenti saab taotled kolmel erineval viisil: iseteeninduses, posti teel või saatkonnas kohapeal. Loe täpsemalt siit: Eesti kodaniku pass ja ID-kaart

Kui palju maksab uue passi/ID-kaardi taotlemine saatkonnas? Info riigilõivude kohta leiad siit.

Soovin taotleda uut passi ja IDkaarti iseteeninduses, kuid mulle kuvab teate, et sõrmejäljed ei ole kehtivad. Kui sõrmejäljed on Politsei- ja Piirivalveameti andmebaasis vanemad kui kuus aastat, siis saate need uuendada ka saatkonnas esmaspäeviti ja kolmapäeviti 13.00-16.00 ning neljapäeviti 10.00-13.00. Teenus on tasuta ning eelbroneeringuta. Pärast sõrmejälgede hõivamist saab jätkata dokumentide taotlemist Politsei- ja Piirivalveameti iseteeninduses.

Kas saatkonnas on võimalik teha kiirpassi/ID-kaarti?
Ei ole võimalik. Kiirkorras saab passi/ID-kaarti taotleda kõigis Politsei- ja Piirivalveameti teenindustes Eestis, dokumendid väljastatakse ainult Tammsaare ja Pinna teenindustes. Loe täpsemalt siit.

Elan Tamperes, kas pean uue dokumendi kättesaamiseks sõitma Helsingisse? Eesti kodanike passe ja ID-kaarte väljastavad aukonsulid 6 linnas: Turus, Tamperes, Kuopios, Vaasas, Oulus ja Mariehamnis. Kui soovite dokumenti kätte saada nendes linnades, tuleb see märkida taotlusankeedil lahtrisse „Väljastuskoht“.

Kas uuele passile või ID-kaardile pean isiklikult järele tulema?
Alates 15. eluaastast väljastatakse isikut tõendavad dokumendid isikule endale või volitatud esindajale, kui uue passi/ID-kaardi taotlemisel saatkonnas või Politsei- ja Piirivalveametis on tehtud vastav volikiri. Tagantjärele volitus ei sobi. Volitada saab ainult isikut, kellel on Eesti isikukood. Dokumendi kättesaamisel peab volitatud esindaja esitama oma Eesti passi või ID-kaardi ning taotleja dokumendi/dokumendid.

Kas uus pass või ID-kaart saadetakse koju või politseijaoskonda posti teel?
Dokumente ei saadeta postiga. Dokumentide kättesaamiseks tuleb isiklikult tulla kohale.

Kas vastsündinud lapsega võib reisida Eestisse ainult haigla sünnitõendi või Digi- ja Rahvastikuregistriametist saadud registriväljavõttega?
Sünnitõend ja rahvastikuregistri väljavõte ei ole reisidokumendid. Kindlasti peab lapsele taotlema passi või ID-kaarti enne, kui minnakse esimesele välisreisile. Ka Eesti on välismaa, kui viibid Soomes. Vaata: Lapsele esmase ID-kaardi või passi taotlemine.

Kas juhiluba on reisidokument?
Juhiluba ei ole reisidokument. Eesti kodanik vajab reisimiseks kehtivat Eesti passi või ID-kaarti. Vaata: isikuttõendavad dokumendid

Kas Eestisse saab reisida Soome ID-kaardiga (henkilökortti)?
Ei. Soome ID-kaart on reisidokument ainult Soome kodanikele. Eesti kodanik vajab reisimiseks kehtivat Eesti passi või ID-kaarti. Vaata: isikuttõendavad dokumendid

Kaotasin oma passi/ID-kaardi, kuid oleks vaja kiiremas korras Eestisse sõita? Soomes viiakse tihti leitud asjad leiubüroosse, seega soovitame esmalt uurida lähimast politseijaoskonna leiubüroost (kontaktid leiad www.poliisi.fi/löytötavarat), kas dokument on leitud ja sinna viidud. NB! Kuna võib esineda dokumentide väärkasutust, kaaluge hoolikalt, kas leitud dokumendi kasutuselevõtmine on turvaline. Kui reisidokument on varastatud, tuleb juhtum registreerida kohalikus politseis ja küsida tõend politseisse pöördumise kohta. Saatkonnast on võimalik Eestisse tagasi minemiseks taotleda tagasipöördumistunnistus (või tagasipöördumise luba). Selleks tuleb broneerida aeg konsuli vastuvõtule ja isiklikult konsulaartalitusse kohale tulla. Tagasipöördumistunnistuse või -loa riigilõiv on 20 eurot, kui dokument on aegunud, tuleb tasuda 100 eurot. Saatkonnas saab riigilõivu tasuda ainult pangakaardiga. Loe täpsemalt siit.

Minu ID-kaart varastati. Kuidas saan sulgeda kaardi sertifikaadid? Helistage esimesel võimalusel ID-abiliini numbril +372 6773377 ja paluge oma ID-kaardi sertifikaadid peatada.

Olen kaotanud oma ID-kaardi PIN-koodid. Kas saan tellida uued? Kui oled unustanud dokumendi (ID-kaart, elamisloakaart, digi-ID) PIN-koodid või turvakoodide ümbrik on kadunud, siis selleks, et jätkata e-teenuste kasutamist või anda digiallkirja, tuleb taotleda uus turvakoodide ümbrik. Kehtivate sertifikaatidega ID-kaardi PIN-koodide vahetamine toimub ainult saatkonnas eelneva broneeringu alusel. PIN koodide uuendamise eest tuleb saatkonnas tasuda riigilõiv 20 eurot. Sularahas arveldamist ei toimu. PIN koodide uuendamiseks palume saata e-kiri aadressile [email protected]. E-kirja lisage oma ees-ja perekonnanimi, isikukood, kõnealuse kehtiva ID-kaardi number ja oma telefoni number.

Covid-19 ja piiriületus

Kas Eestist saab Soome reisida? Jah, alates 26.07.2021 ei rakenda Soome ELi ja Schengeni riikide (sh Eesti) suhtes enam piirikontrolli. Loe täpsemalt siit, millised tõendid peavad olema Soome sisenemisel kaasas.

Kas saan sõita Soomest Eestisse? Jah, Kõik Eesti kodanikud ja elanikud ning nende pereliikmed võivad alati minna tagasi Eestisse. Loe täpsemalt siit.

Olen vaktsineeritud/Covid-19 positiivse testi andnud Eestis, kuidas saan EL Covid tõendi? Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktid Eestis võtavad vastu avaldusi EL COVID tõendite loomiseks eestlastele ja Eesti isikukoodi omavatele välismaalastele, kellel ei ole võimalik neid endale ise patsiendiportaalis (digilugu.ee) luua. Täpsed aadressid ja vastuvõtuajad leiab aadressilt: https://sotsiaalkindlustusamet.ee/et/organisatsioon-kontaktid/kontaktid/sotsiaalkindlustusameti-klienditeenindused. Sotsiaalkindlustusametisse pöörduvatel välismaalastel peab tõendi loomiseks olema Eesti isikukood ja isikut tõendav dokument. Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt täita avalduse ja selle välja printida. Avaldus tuleb viia sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti ning seejärel saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Teenus on kõigile tasuta.

Mul ei ole ID-kaarti, kas saan EL Covid tõendi tellida saatkonna kaudu? Tuleb broneerida aeg konsuli vastuvõtule ja tulla konsulaartalitusse isiklikult kohale. Kaasa võtta pass ja pangakaart riigilõivu tasumiseks. Kohapeal täidetakse avaldus, konsul tuvastab isiku ja kinnitab avaldusel taotleja allkirja (tasuta toiming). Taotleja tasub dokumendi tellimise riigilõivu 20 eurot ja konsul edastab avalduse Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusele (TEHIK). TEHIK saadab taotleja e-posti aadressile soovitud tõendi 3 tööpäeva jooksul.

Olen Eestis vaktsineeritud, kas pean uuendama oma Covid tõendit? Enne 21. oktoobrit 2021 Eestis loodud ja seni uuendamata ELi COVIDi vaktsineerimise tõendi tehniline kehtivus lõpeb kuus kuud pärast selle loomist. See tähendab, et reisimiseks peab patsiendiportaalis digilugu.ee looma uue vaktsineerimise tõendi. Digitõendi kehtivust saab kontrollida kontroll.digilugu.ee  keskkonnas. Uue tõendi loomiseks tuleb vana tõend kustutada. Uus tõend tuleb luua ka lisa- või tõhususdoosi saamise järel.

Konsulaarabi

Sain teate, et minu pereliige suri Soomes. Soovitame võtta ühendust matusebürooga, kes pakub rahvusvahelist matuseteenust. Kasutada võib nii Soome kui Eesti matusebüroode teenuseid. Põrmu transpordi Eestisse, matmise või tuhastamise korraldab samuti matusebüroo. Juhul kui oli sõlmitud reisikindlustus, tuleb kindlasti ühendust võtta ka kindlustusfirmaga. Põrmu tuhastamise ja transpordiga seonduvad kulud katab kindlustus või selle puudumisel sugulased-lähedased. Loe täpsemalt siit.

Mul ei ole raha, kas saatkond saab aidata? Raha kaotamisel kehtib eelkõige “oska end ise aidata” põhimõte. Eesti konsulid raha anda ei saa, kuid konsul saab aidata ühendust võtta lähedastega ning nõustada raha ülekannete tegemisel.

Asusin elama Soome. Millest peaksin alustama? Kui kavatsed viibida Soomes üle kolme kuu, pead registreerima Migratsiooniametis EL-i kodaniku elamisõiguse ja Soome Digi- ja rahvastikuregistris oma Soome aadressi.

Elu Soomes

Mul sündis laps Soomes. Mida tuleks teha?
Soomes sündinud lapsele, kelle mõlemad vanemad on Eesti kodanikud, tuleb Soomes elamiseks taotleda migratsiooniametist elamisõigus. Täpsemalt loe siit: https://helsinki.mfa.ee/elu-soomes/kui-laps-sunnib-soomes/. Lisaks tuleb lapse sünd kanda ka Eesti rahvastikuregistrisse. Info Soomes lapse sünni registreerimise ning reisidokumendi taotlemise kohta.

Soome Digi- ja Rahvastikuregistriamet küsib andmeid minu perekonnaseisu või lapse hooldajate kohta. Kust ma sellise paberi saan?
Perekonnaseisu, sünni, hooldusõiguse, abielu, lahutuse või surma tõendamiseks Soomes sobib ingliskeelne väljavõte Eesti rahvastikuregistrist. Selle saate tellida saatkonnast, loe täpsemad juhised siit: Tõendid

Kus saaksin tõlkida Eesti perekonnasündmuse dokumenti soome või inglise keelde?
Soovitame tunnistusele tõlget mitte lisada, vaid tellida saatkonnast sündmuse kohta ingliskeelne väljavõte Eesti rahvastikuregistrist. Vaata: Tõendid

Kuidas saaksin ingliskeelset tõlget sünnitunnistusest või abielutõendist?
Saatkond tõlketeenust ei osuta, kuid on võimalik tellida ingliskeelne väljavõte Eesti rahvastikuregistrist. Vaata: Tõendid

Kui ma abiellun, lahutan või saan lapse Soomes, kas need andmed lähevad automaatselt ka Eesti registrisse?
Kahjuks mitte, kuid seda saab teha Eesti saatkonna kaudu. Loe täpsemalt siit: Peresündmuste kandmine Eesti registrisse

Kolisin Soomes uuele aadressile ja tegin Soomes kolimisteate. Kuidas ma saan uued aadressandmed ka Eesti registrisse? Eesti ja Soome on sõlminud andmevahetuslepingu ning Eesti kodanike aadressimuutused lähevad automaatselt üle Eesti rahvastikuregistrisse. Kui mingil põhjusel on andmed edastamata, saab elukohateate jätta saatkonda. Loe täpsemad juhised siit: Elukohaandmete registreerimine

Kus ma saaksin tõlkida haridust tõendavaid jm dokumente soome või inglise keelde?
Vandetõlgi leiate Soome Tõlkijate Liidu kaudu sktl.fi

Vajaksin Soome juristi abi ja nõu, kust kontakte leida?
Saatkonnas juriidilist nõustamist ei pakuta, seega tuleb abivajajal leida mõni Soome era- või riigisektoris töötav jurist. Rohkem infot leiad Infofinlandist, riigiõigusabibüroode kontaktid leiad oikeus.fi. Soomes elaval majanduslikult vähekindlustatud kodanikul on võimalik taotleda tasuta õigusabi. Loe lähemalt oikeus.fi. Kõikide advokaadibüroode kontaktid leiad Soome Advokaatide Liidu veebilehelt.

Vajan tõendit karistusregistrist. Juhendi leiate siit:  https://www.rik.ee/et/karistusregister. RIKist saab tellida karistuskande puudumise tõendi, millele on lisatud ka mitmekeelne standardvorm (EL määrus 2016/1191). Selleks lisage avaldusele soov, et tellite tõendi koos mitmekeelse standardvormiga, esitamiseks konkreetsesse riiki.

Kas saatkonnas saab teha kaugtõestamise teel toiminguid? Jah, Eesti saatkonnas Helsingis on võimalik e-Notari iseteenindusportaali kaudu teha kaugtõestamise toiminguid. Tehingu teostamiseks on vaja kehtivate PIN koodidega Eesti ID-kaarti, digitaalset isikutunnistust, e-residendi digi-ID-kaarti, elamisloakaarti või mobiili ID-d. Kaugtõestamise toimingu vormistamiseks tuleb pöörduda otse Eesti notari poole. Toimingu saab algatada ka Notarite Koja iseteenindusportaali kaudu iseteenindus.notar.ee ning broneerida aeg. Kinnitus tehingu toimumise kohta tuleb saada nii notarilt kui saatkonnalt. Teenuse eest tasutakse saatkonnas riigilõiv. Täpsem info teenuse kohta Notarite Koja kodulehel https://www.notar.ee/et/teabekeskus/kaugtoestus.

Olen saanud Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras, nüüd on mul ka Soome kodakondsus. Kuidas saan loobuda Eesti kodakondsusest? Kodakondsusest vabastamise sooviavalduse saab saata Politsei- ja Piirivalveametile posti teel. Juhendid leiate siit: https://www2.politsei.ee/et/teenused/eesti-kodakondsus/kodakondsusest-vabastamine/. Kui soovite taotluse edastada saatkonna vahendusel, tuleb  broneerida aeg konsuli vastuvõtule ja isiklikult kohale tulla. Täitke avaldus, võtke kaasa Eesti pass või ID-kaart ja Soome pass. Avalduse edastamise eest tuleb tasuda riigilõiv 15 eurot, tasuda saab vaid pangakaardiga.

Kui Te ei leidnud oma küsimusele vastust, võtke ühendust aadressil [email protected]