Tõendid

Perekonnaseisu, sünni, hooldusõiguse, abielu, lahutuse või suguluse tõendamine

Perekonnaseisu, sünni, hooldusõiguse, abielu, lahutuse või suguluse tõendamiseks sobib Soome Digi- ja Rahvastikuregistriametile inglisekeelne kinnitatud väljavõte Eesti rahvastikuregistrist.*

Täisealisel isikul on õigus pääseda juurde kõigile enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate ning surnud abikaasa rahvastikuregistri seaduse § 20 lõikes 1 nimetatud andmetele. Väljavõtet saab tellida ka pärimismenetluseks Soomes.

Helsingi konsulaartalitus väljastab väljavõtteid ainult Soomes kasutamiseks, Eestis väljastavad registri väljavõtteid linna- ja vallavalitsused.

Konsulaartalitusest tellitud väljavõtte riigilõiv on 20 eurot.

Väljavõtte/perekonnasündmuse tõendi tellimine

Konsulaartalitusest saab väljavõtet või tõendit tellida e-posti ja posti teel või isiklikult kohale tulles (selleks tuleb eelnevalt broneerida aeg konsuli vastuvõtule). Isiklikult kohale tulles tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument ja pangakaart riigilõivu tasumiseks.

Vajalikud dokumendid

 • Taotlus tuleb printida, täita ja allkirjastada omakäeliselt või digitaalselt. Kui printimise võimalust ei ole, võib kirjutada vabas vormis avalduse (see tuleb allkirjastada omakäeliselt või digitaalselt, lihtsalt e-kiri ei ole piisav). Vabas vormis avaldusel peavad olema samad andmed, mis blanketil.
 • Koopia taotluse täitja passi või ID-kaardi isikuandmetega leheküljest. Kui taotlus on allkirjastatud digitaalselt, siis ei ole vaja koopiat isikut tõendavast dokumendist lisada.
 • Riigilõivu tasumist kinnitav dokument (nt koopia maksekviitungist koos kontoomaniku nimega või teatage makse sooritamise kuupäev ja kontoomaniku nimi).
  • Makse saaja:            Viron suurlähetystö
   Pangakonto: FI86 2126 1800 0033 14
   Selgitus:                    TÕEND + taotleja nimi
  • Kui tasute riigilõivu Eesti pangaarvelt, on soovitav teha EU-makse ehk SEPA makse.
   Vajalikud lisarekvisiidid on: Nordea pank; makse saaja riik: FI –Soome; SWIFT/BIC: NDEAFIHH

Muude asjaolude tõendamine

Konsul võib väljastada tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta, võttes aluseks Eesti riiklike registrite andmed või muud ametlikud Eesti dokumendid. Tõend kehtib ainult Soomes ning on mõeldud kasutamiseks Soome ametiasutustes. Tõendada võib näiteks kinnisvara olemasolu Eestis, kodakondsuse puudumist vms. Lahendused sõltuvad alati tõendit vajava ametiasutuse nõudmistest ja alusandmetest.

Riigilõiv tõendi tellimise eest on 30 eurot.

Kuhu saata taotlus ja lisadokumendid

 • E-posti teel: [email protected]
 • Posti teel: Viron suurlähetystö, Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki

Kui menetluse jooksul ilmneb puudusi (nt pole registris andmeid välisriigis sõlmitud abielu kohta), siis väljastatakse dokument alles peale puuduste kõrvaldamist.

Väljavõte/tõend saadetakse posti teel taotleja koduaadressile Soomes. Erandjuhtudel saab isiklikult järele tulla (kokkuleppel). Väljavõtteid/ tõendeid ei saadeta taotlejale e-posti teel krüpteeritult.

Rahvastikuregistri väljavõtte tellimise taotlus

Konsulile teadaolevate asjaolude tõendi tellimiseks tuleb kirjutada vabas vormis avaldus, kus on:

 • tellija ees-ja perekonnanimi, Eesti ja Soome isikukood, aadress, e-post, telefon;
 • millisele asutusele tõend esitatakse;
 • kelle kohta tõendit vajatakse;
 • milliseid andmeid tõend peaks sisaldama;
 • kuidas tõendit soovitakse kätte saada (posti teel või konsulaartalitusse kohale tulles);
 • kindlasti lisage rahvus, emakeel ja kõrgeim omandatud haridus;
 • kuupäev ja allkiri

Tähelepanu!

Kui edastate taotluse ja lisadokumendid e-postiga ning ei ole võimalust dokumente skaneerida, võib teha foto. Dokument peab olema hästi valgustatud, ilma varjuta, taotluse tekst selgelt loetav. Isikut tõendava dokumendi koopial peab olema näha pilt, allkiri ja andmed. Ühe faili suurus max 2 MB.

* Euroopa Liidu liikmesriikides, sh Soomes saab kasutada ka eestikeelset rahvastikuregistri väljavõtet koos mitmekeelse standardvormiga. Mitmekeelse standardvormiga väljavõtet saab tellida ainult Eestis. Saatkond seda ei väljasta. Täpsem info Siseministeeriumi kodulehel.