Tõendid

Perekonnaseisu, sünni, hooldusõiguse, abielu, lahutuse või suguluse tõendamine

Perekonnaseisu, sünni, hooldusõiguse, abielu, lahutuse või suguluse tõendamiseks sobib Soomes inglisekeelne kinnitatud väljavõte Eesti rahvastikuregistrist.*

Täisealisel isikul on õigus pääseda juurde kõigile enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate ning surnud abikaasa rahvastikuregistri seaduse § 20 lõikes 1 nimetatud andmetele. Väljavõtet saab tellida ka pärimismenetluseks Soomes.

Helsingi konsulaartalitus väljastab ingliskeelseid väljavõtteid ainult Soomes kasutamiseks, Eestis väljastavad registri väljavõtteid linna- ja vallavalitsused.

Väljavõtte/perekonnasündmuse tõendi tellimine

 • Iseteenindusportaali e-rahvastikuregister kaudu. Iseteenindusse saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Menetlusaeg on 3-5 tööpäeva, seejärel saadetakse väljavõte/tõend tavapostiga isiku Soome koduaadressile. E-avalduse märkuste lahtrisse lisage oma Soome aadress. Tähelepanu! Ärge tellige lapse kohta sünnitõendit, sest seal ei ole vanemate hooldusõiguse infot ja seda ei saa Soomes kasutada. Tellige ingliskeelne rahvastikuregistri väljavõte.
 • e-posti teel: [email protected]
 • posti teel: Viron suurlähetystö, Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki
 • Menetlusaeg kahe viimase tellimuse puhul on 7-10 tööpäeva, seejärel saadetakse väljavõte/tõend tavapostiga isiku Soome koduaadressile. Menetlusaja arvestus algab hetkest, mil saatkonda on laekunud kõik vajalikud dokumendid, iga täpsustus või puuduva dokumendi küsimine pikendab menetlusaega.

Vajalikud dokumendid (e-post; post)

 • Taotlus (EST; ENG) printida, täita eesti või inglise keeles ja allkirjastada omakäeliselt (Tähelepanu! arvuti tööriista=pliiatsiga tehtud allkiri ei ole lubatud). Kui printimise võimalust ei ole, võib kirjutada vabas vormis avalduse (vt kohustuslikud andmed avalduses allpool).
 • Koopia taotluse täitja passi või ID-kaardi isikuandmetega leheküljest.
 • Riigilõiv 20 eurot tasuda saatkonna arvele ja saata makse kinnitus (nt koopia maksekviitungist koos kontoomaniku nimega või teatage makse sooritamise kuupäev ja kontoomaniku nimi)
  • Makse saaja:            Viron suurlähetystö
   Pangakonto:             FI86 2126 1800 0033 14
   Selgitus:                    TÕEND + taotleja nimi
  • Kui tasute riigilõivu Eesti pangaarvelt, on soovitav teha EU-makse ehk SEPA makse.
   Vajalikud lisarekvisiidid on: Nordea pank; makse saaja riik: FI –Soome; SWIFT/BIC: NDEAFIHH

Muude asjaolude tõendamine

Konsul võib väljastada tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta, võttes aluseks Eesti riiklike registrite andmed või muud ametlikud Eesti dokumendid. Tõend kehtib ainult Soomes ning on mõeldud kasutamiseks Soome ametiasutustes. Tõendada võib näiteks kinnisvara olemasolu Eestis, kodakondsuse puudumist vms. Lahendused sõltuvad alati tõendit vajava ametiasutuse nõudmistest ja alusandmetest.

Selleks tuleb kirjutada ja allkirjastada vabas vormis avaldus (vt kohustuslikud andmed avalduses allpool) ja lisada koopia passist või ID-kaardist või kinnitada avaldus digitaalse allkirjaga. Riigilõiv tõendi tellimise eest on 30 eurot, mille võib tasuda saatkonna arvele (vt eespool).

Tähelepanu!

Kui edastate taotluse ja lisadokumendid e-postiga ning ei ole võimalust dokumente skaneerida, võib teha foto. Dokument peab olema hästi valgustatud, ilma varjuta, taotluse tekst selgelt loetav. Isikut tõendava dokumendi koopial peab olema näha pilt, allkiri ja andmed. Ühe faili suurus max 2 MB.

Kohustuslikud andmed vabas vormis avaldusel:

 • tellija ees-ja perekonnanimi, Eesti ja Soome isikukood, aadress, e-post, telefon;
 • millisele asutusele tõend esitatakse;
 • kelle kohta tõendit vajatakse;
 • milliseid andmeid tõend peaks sisaldama;
 • kuidas tõendit soovitakse kätte saada (posti teel või konsulaartalitusse kohale tulles);
 • kindlasti lisage rahvus, emakeel ja kõrgeim omandatud haridus;
 • kuupäev ja allkiri

 

* Euroopa Liidu liikmesriikides, sh Soomes saab kasutada ka eestikeelset rahvastikuregistri väljavõtet koos mitmekeelse standardvormiga. Mitmekeelse standardvormiga väljavõtet saab tellida ainult Eestis. Saatkond seda ei väljasta. Täpsem info Siseministeeriumi kodulehel.