Tõendid

Perekonnaseisu, sünni, hooldusõiguse, abielu, lahutuse või suguluse tõendamine

Perekonnaseisu, sünni, hooldusõiguse, abielu, lahutuse või suguluse tõendamiseks sobib Soome Digi- ja Rahvastikuregistriametile ingliskeelne kinnitatud väljavõte Eesti rahvastikuregistrist.* Eestis saab väljavõtet tellida kohalikust omavalitsusest või notari kaudu. Soomes saab seda teha Eesti saatkonna konsulaartalituse kaudu. Helsingis väljastatud dokument kehtib ainult asjaajamiseks Soomes.

Riigilõiv väljavõtte tellimise eest on 20 eurot.

Muude asjaolude tõendamine

Konsul võib väljastada tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta, võttes aluseks Eesti riiklike registrite andmed või muud ametlikud Eesti dokumendid. Tõend kehtib ainult Soomes ning on mõeldud kasutamiseks Soome ametiasutustes. Tõendada võib näiteks kinnisvara olemasolu Eestis, kodakondsuse puudumist vms. Lahendused sõltuvad alati tõendit vajava ametiasutuse nõudmistest ja alusandmetest.

Riigilõiv tõendi tellimise eest on 30 eurot.

Tõendi või väljavõtte tellimine

Konsulaartalitusest saab väljavõtet või tõendit tellida e-posti ja posti teel või isiklikult kohale tulles (selleks tuleb eelnevalt broneerida aeg konsuli vastuvõtule). Isiklikult kohale tulles tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument ja pangakaart riigilõivu tasumiseks.

Vajalikud dokumendid

 • Avaldus tuleb printida, täita ja allkirjastada omakäeliselt või digitaalselt. Kui printimise võimalust ei ole, võib avalduse kirjutada vabas vormis (see tuleb allkirjastada omakäeliselt või digitaalselt; lihtsalt e-kiri ei ole piisav). Vabas vormis avaldusel peavad olema samad andmed, mis blanketil. Avalduse blanketi leiad lehe allosas.
 • Koopia avalduse täitja Eesti passi või ID-kaardi isikuandmetega leheküljest. Kui avaldus on allkirjastatud digitaalselt, siis ei ole vaja koopiat isikut tõendavast dokumendist lisada.
 • Riigilõivu tasumist kinnitav dokument (nt koopia maksekviitungist koos kontoomaniku nimega või kirjutage avalduse pöördele makse sooritamise kuupäev ja kontoomaniku nimi).
  • Makse saaja: Viron suurlähetystö
   Pangakonto: FI86 2126 1800 0033 14
   Selgitus: TÕEND + taotleja nimi
  • Kui tasute riigilõivu Eesti pangaarvelt, on soovitav teha EU-makse ehk SEPA makse.
   Vajalikud lisarekvisiidid on: Nordea pank; makse saaja riik: FI –Soome; SWIFT/BIC: NDEAFIHH

Kuhu saata avaldus ja lisadokumendid

Kui menetluse käigus ilmneb puudusi (nt pole registris andmeid välisriigis sõlmitud abielu kohta), siis väljastatakse dokument alles peale puuduste kõrvaldamist.

Valmis dokumendi saab kätte posti teel (taotleja koduaadressile Soomes) või isiklikult järele tulles. Väljavõtteid ega tõendeid ei saadeta taotlejale e-posti teel krüpteeritult.

Rahvastikuregistri väljavõtte tellimise avaldus

Tõendi tellimise avaldus

Tõendi tellimiseks tuleb kirjutada vabas vormis avaldus, kus on:

 • tellija ees-ja perekonnanimi, Eesti ja Soome isikukood, aadress, e-post, telefon;
 • millisele asutusele tõend esitatakse;
 • kelle kohta tõendit vajatakse;
 • milliseid andmeid tõend peaks sisaldama;
 • kuidas tõendit soovitakse kätte saada (posti teel või konsulaartalitusse kohale tulles);
 • kindlasti lisage rahvus, emakeel ja kõrgeim omandatud haridus;
 • kuupäev ja allkiri

 

Tähelepanu

Kui edastate avalduse ja lisadokumendid e-postiga ning ei ole võimalust dokumente skaneerida, võib teha foto. Dokument peab olema hästi valgustatud, ilma varjuta, avalduse tekst selgelt loetav. Isikut tõendava dokumendi koopial peab olema näha pilt, allkiri ja andmed. Ühe faili suurus max 2 MB.

* Euroopa Liidu liikmesriikides, sh Soomes saab kasutada ka eestikeelset rahvastikuregistri väljavõtet koos mitmekeelse standardvormiga. Mitmekeelse standardvormiga väljavõtet saab tellida ainult Eestis. Saatkond seda ei väljasta. Täpsem info Siseministeeriumi kodulehel.