Ajateenistus

Eesti meessoost kodanikud on kaitseväekohustuslased. Rahuajal tähendab see ennekõike kohustust läbida ajateenistus ning osaleda õppekogunemistel.

Kui isik on vahetult enne kaitseväekohustuslaste registrisse kandmist elanud Eesti rahvastikuregistri andmetel välisriigis sünnist saati või katkematult vähemalt seitse aastat (oma andmeid näed www.eesti.ee portaalis), siis kehtivad kaitseväekohustuse täitmise osas teatud erisused. Sellisel juhul tuleb ajateenistusse asumiseks esitada Kaitseressursside Ametile taotlus. Taotlus tuleb esitada viie aasta jooksul pärast registrisse kandmist. Kui isik taotlust ei esita, siis vabastatakse ta kaitseväekohustusest.

Samuti vabastatakse isik Eesti kaitseväekohustusest, kui ta on Soomes:

  • läbinud kohustusliku sõjaväeteenistuse või
  • teeninud relvajõududes sõjaväelasena vähemalt 12 kuud või
  • läbinud asendusteenistuse.

Tähelepanu! Soome kaitseväeteenistusse võetakse ainult Soome kodanikud.

Reservõppekogunemine

Koguneda tuleb kutsel määratud ajal ja kohas. Tuleb arvestada, et reservõppekogunemiselt vabastatakse vaid kaitseväeteenistuse seaduses ja lisaõppekogunemiselt riigikaitseseaduses loetletud juhtudel ning välisriigis elamine või töötamine vabastamise aluseks ei ole.

Soome tööandjatele Eesti seadused ei kehti ning töötajal ei ole õigust Eesti töölepingu seadusele tuginedes õppekogunemise tõttu töötamisest keelduda. Soovitame juba tööle asudes oma tööandjat Soomes teavitada asjaolust, et oled Eesti reservväelane ning kui tuleb kutse, siis sul on kohustus osaleda nõutud ajal ja kohas õppekogunemistel.

Täpsemat infot ajateenistuse ja kaitseväekohustuse kohta saab Kaitseressursside Ametist

Aiandi 15, 12918 Tallinn
+372 717 0700
[email protected]
http://www.kra.ee/