Juhiluba

Eestis või mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis väljastatud juhiluba kehtib Soomes kehtivusaja lõpuni. Sellest hoolimata soovitame alaliselt Soome tööle ja elama asudes vahetada Eesti juhiluba Soome juhiloa vastu, sest juhiloa väljastamisel kehtib elukohajärgsuse põhimõte. Eesti juhiloa aegumise, kaotamise või hävimise korral ei väljasta Eesti Maanteeamet alaliselt välisriigis elavale kodanikule uut Eesti juhiluba.

Soomes saab uue juhiloa taotleda Ajovarma kaudu, täpsema info leiate ajokortti-info.fi

Kui Soome juhiloa taotlemisel on vaja tõendada juhtimisõigust, mis on saadud Eestis, siis saab taotleda konsulaartalituse kaudu vastava tõendi.

Eesti juhilubade kadumisest tuleb teavitada Eesti Maanteeametit e-posti teel: [email protected]