Juhiluba

Eestis või mõnes muus Euroopa Liidu liikmesriigis väljastatud juhiluba kehtib Soomes kehtivusaja lõpuni. Sellest hoolimata soovitame alaliselt Soome tööle ja elama asudes vahetada Eesti juhiluba Soome juhiloa vastu, sest juhiloa väljastamisel kehtib elukohajärgsuse põhimõte. Eesti juhiloa aegumise, kaotamise või hävimise korral ei väljasta Eesti Transpordiamet alaliselt välisriigis elavale kodanikule uut Eesti juhiluba.

Soomes saab uue juhiloa taotleda Ajovarma kaudu, täpsema info leiate ajokortti-info.fi.

Kui Soome juhiloa taotlemisel on vaja tõendada Eestis omandatud juhtimisõigust, siis pöörduge Transpordiameti poole.

Samuti tuleb Transpordiametit teavitada Eesti juhilubade kadumisest.