Lastekaitse

Esmane vastutus lapse heaolu eest lasub lapse hooldajatel. Laste ja peredega töötavad ametiasutused on kohustatud vanemaid ja hooldajaid laste kasvatamisel toetama ning pakkuma vajadusel abi. Abi pakkumine ei tähenda, et ema ja isa oleksid vanematena ebaõnnestunud, pigem annab see võimaluse saada raskest hetkest üle, olgu selleks stress, tervisemured või midagi muud, mis ei võimalda vanematel täielikult lapsele pühenduda.

Soome lastekaitsest eesti keeles: Lastensuojelu.info

Soomes

Pöördu lapse elukohajärgse sotsiaaltöötaja või lastekaitseametniku poole.

Nõu saab küsida:

  • Mannerheimi Lastekaitseliidu tasuta nõuandeliin 0800 92277. Vaata lähemalt siit.
  • Punase Risti noorte ja vanemate kriisnõustamine (12-19a). Vaata lähemalt siit.

Kui te ei ole sotsiaaltöötaja töö või otsusega rahul, on seaduses antud erinevad võimalused esitada oma eriarvamus. Selgitusi võib paluda juhtivalt sotsiaaltöötajalt, regionaalselt töökaitseametilt (AVI) või patsiendi- ja sotsiaaljuristilt. Samuti on teil õigus pöörduda ka halduskohtusse otsuste ümbervaatamiseks.

Eestis

Lasteabitelefon 116 111 töötab ööpäevaringselt ja kõned on kõigile helistajatele tasuta. Pöörduda võivad nii lapsed kui täiskasvanud – vanemad, sugulased, spetsialistid, naabrid, sõbrad, tuttavad:

Välismaalt helistades +372 600 4434 (24t)
[email protected]
Skype: Lasteabi_116111

Ülepiirilised lastekaitsejuhtumid

Ülepiiriliste lastekaitsejuhtumitega tegeleb Sotsiaalkindlustusamet:

Endla 8, 15092 Tallinn
+372 664 0164 või +372 534 51792
[email protected]

Millal on tegu lapserööviga?

Rahvusvahelise lapserööviga on tegu juhul, kui vanemalt on võetud ära noorem kui 16-aastane laps ja viidud välisriiki või juhul, kui last hoitakse välisriigis kinni. Loe lähemalt juristaitab.ee.