Majandussuhted

Eesti ja Soome majandussuhted on väga tihedad ja mitmekülgsed. Soome on pikka aega olnud Eestile kõige olulisem majandus- ja kaubanduspartner. Eesti ja Soome vahel on sõlmitud kõik peamised majanduslepingud sh majandusliku koostöö ja abi leping, topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping, lennundusleping, vastastikuse tollialase abistamise ja maanteetranspordi leping. Eesti ja Soome kahepoolseid majandussuhteid reguleerivad alates 1. maist 2004 ELi siseturu reeglid.

Kaubavahetus

Soome on Eesti peamine ekspordi- ja impordipartner. Eesti kaubanduspartnerite hulgas on Soome esikohal ca 14-15% osakaaluga kogukäibest. 2022.a Soome eksporditud kaupade väärtus oli 3,1 miljardit eurot ja Soomest imporditud kaupade väärtus oli 4,2 miljardit eurot. Erinevat infot Eesti väliskaubanduse statistikast leiab Statistikaameti väliskaubanduse rakendusest ja Eesti Panga kodulehelt.

Peamiselt eksporditakse Soome viimaste andmete järgi masinaid ja mehaanilisi seadmeid, elektriseadmeid ning nende osi (26,9%) ja metalle ja metallitooteid (16,1%). Soomest imporditakse enim mineraalseid tooteid (39,6%) ning masinaid ja mehaanilisi seadmeid, elektriseadmeid ning nende osi (13,7%). Väliskaubanduse uudiseid ja värskeid ülevaateid leiab Statistikaameti kodulehelt.

Eesti ja Soome kaubavahetus aastatel 2019 kuni 2022:

Eksport, eurot Import, eurot
2019 2 339 492 475 2 035 029 232
2020 2 225 539 720 2 050 160 015
2021 2 620 350 888 2 830 812 080
2022 3 098 481 834 4 22 377 680

Investeeringud

Soome on olnud üks kahest suurimast investeerijast Eesti majandusse kogu iseseisvusaja jooksul (teisel kohal Rootsi järel).

Eesti Panga andmetel oli (seisuga 31.12.2022) Soome otseinvesteeringute positsioon Eestis 7,2 miljardit eurot, mis moodustab 21,9% kõigist otsestest investeeringutest Eestisse. Kõige enam oli otseinvesteeringuid tehtud kinnisvaraalasesse tegevusse 2,8 miljardi euro väärtuses. Sellel järgnes töötlev tööstus 1,2 miljardiga  ja 869 miljonit eurot investeeriti hulgi- ja jaekaubandusse.

Turism

​Soome on Eesti jaoks olulisim turismipartner. Väliskülastajatest suurima osa moodustavad soomlased. Kuigi Covid-19 piirangud on reisimist suurel hulgal vähendanud, on siiski ka 2022. aasta andmetel Soome väga atraktiivne reisisihtkoht eestlastele ning ka Soome residentide külastusi Eestisse on teiste välisriikide residentidega võrreldes kõige rohkem. Rohkem infot Eesti Panga välisreiside statistikast  ja Statistikaametist.

Turismivaldkonnas töötavatele on kasulik Visit Estonia turismitöötajatele suunatud leht (soome keeles), mh sündmuste kalender.

E-residendid

Umbes 6000 Soome kodaniku on Eesti e-residendid (3. kohal e-residentide arvu poolest), nendest pea 900 on Eestis registreeritud ettevõttega seotud. Rohkem infot leiab e-residentsuse kodulehelt ja PPA kodulehelt.

EASi ja Kredexi ühendasutus, kaubandusühing ja kaubanduskoda

Alates 2002. aastast tegutseb Helsingis EASi ja Kredexi ühendasutuse esindus, mille tegevuse eesmärk on Eesti võimaluste tutvustamine Soome investoritele (Invest in Estonia) ning Soome turule sisenevate Eesti ettevõtete abistamine (Trade with Estonia). EASi esindus asub alates 2022. a sügisest saatkonnas. Lisaks tegutseb ühendasutuse all Visit Estonia, mis tegeleb aktiivselt turismisuhete arendamisega Eesti ja Soome vahel.

1990. aastast tegutseb Soomes Soome-Eesti Kaubandusühing SEKY, mis koondab peamiselt Eestis tegutsevaid Soome ettevõtteid ja Eestist potentsiaalselt huvitatud ettevõtteid. SEKY põhieesmärk on Eesti ja Soome äriringkondade suhete tihendamine ja vastavate kontaktide loomine. Eestis tegutseb sarnaste eesmärkidega Soome-Eesti Kaubanduskoda FECC, mis vahendab ärikontakte Eestis tegutsevate Soome ettevõtjate ja tütarfirmade ning Eesti ettevõtete vahel, jagab liikmetele infot Eesti majandusest.

Rohkem informatsiooni vm.ee