Majandussuhted

Eesti ja Soome majandussuhted on väga tihedad ja mitmekülgsed. Soome on pikka aega olnud Eestile kõige olulisem majandus- ja kaubanduspartner. Eesti ja Soome vahel on sõlmitud kõik peamised majanduslepingud sh majandusliku koostöö ja abi leping, topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise leping, lennundusleping, vastastikuse tollialase abistamise ja maanteetranspordi leping. Eesti ja Soome kahepoolseid majandussuhteid reguleerivad alates 1. maist 2004 ELi siseturu reeglid.

Kaubavahetus

Soome on Eesti peamine ekspordi- ja impordipartner. Eesti kaubanduspartnerite hulgas on Soome esikohal ca 14-15% osakaaluga kogukäibest. 2021.a Soome eksporditud kaupade väärtus oli 2,62 miljardit eurot ja Soomest imporditud kaupade väärtus oli 2,8 miljardit eurot. Erinevat infot Eesti väliskaubanduse statistikast leiab Statistikaameti väliskaubanduse rakendusest ja Eesti Panga kodulehelt.

Peamiselt eksporditakse Soome viimaste andmete järgi masinaid ja mehaanilisi seadmeid, elektriseadmeid ning nende osi (25,8%) ja metalle ja metallitooteid (15,4%). Soomest imporditakse enim mineraalseid tooteid (28,4%) ning masinaid ja mehaanilisi seadmeid, elektriseadmeid ning nende osi (19,3%). Väliskaubanduse uudiseid ja värskeid ülevaateid leiab Statistikaameti kodulehelt.

Eesti-Soome kaubavahetus aastatel 2013-2018 (miljardit eurot):

Aasta Eksport Osakaal % Import Osakaal % Bilanss Käive Osakaal %
2013 2.0 16.1 2.1 15.0 -0.1 4.1 15.5
2014 1.8 14.9 2.1 15.2 -0.3 3.9 15.1
2015 1.8 15.7 1.9 14.5 -0.1 3.7 15.1
2016 1.9 15.9 1.8 13.0 0.1 3.7 14.4
2017 2.1 16.1 2.1 14.1 0.02 4.2 15.1
2018 2.3 15.9 2.1 12.9 0.2 4.4 14.3
2019 2.3 2.0 4.3

Investeeringud

Soome on olnud üks kahest suurimast investeerijast Eesti majandusse kogu iseseisvusaja jooksul (teisel kohal Rootsi järel). Soome ja Rootsi otseinvesteeringute osakaal Eestis on ligikaudu 50%.

miljonit eurot 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020
OI Eestis 16 011 17 274 17 412 18 728 19 925 21 260 27 614 27 458
Soome 3 447 3 620 3 946 4 258 4 458 4 921 3 355 1 177
OI välismaal 4 998 5 179 5 588 6 119 6 512 6 945 17 752 2 005
Soome 205 293 407 439 751 652 1 387 1 166

Turism

​Soome on Eesti jaoks olulisim turismipartner. Väliskülastajatest suurima osa moodustavad soomlased. Kuigi Covid-19 piirangud on reisimist suurel hulgal vähendanud, on siiski ka 2021. aasta andmetel Soome peamine reisisihtkoht eestlastele ning ka Soome residentide külastusi Eestisse on teiste välisriikide residentidega võrreldes kõige rohkem. Rohkem infot Eesti Panga välisreiside statistikast.

E-residendid

Üle 6000 Soome kodaniku on Eesti e-residendid (suurim e-residentide arvuga riik), nendest pea 600 on Eestis registreeritud ettevõttega seotud. Rohkem infot leiab e-residentsuse kodulehelt ja PPA kodulehelt.

EASi ja Kredexi ühendasutus, kaubandusühing ja kaubanduskoda

Alates 2002. aastast tegutseb Helsingis EASi ja Kredexi ühendasutuse esindus, mille tegevuse eesmärk on Eesti võimaluste tutvustamine Soome investoritele (Invest in Estonia) ning Soome turule sisenevate Eesti ettevõtete abistamine (Trade with Estonia). EASi esindus asub alates 2022. a sügisest saatkonnas. Lisaks tegutseb ühendasutuse all Visit Estonia, mis tegeleb aktiivselt turismisuhete arendamisega Eesti ja Soome vahel.

1990. aastast tegutseb Soomes Soome-Eesti Kaubandusühing SEKY, mis koondab peamiselt Eestis tegutsevaid Soome ettevõtteid ja Eestist potentsiaalselt huvitatud ettevõtteid. SEKY põhieesmärk on Eesti ja Soome äriringkondade suhete tihendamine ja vastavate kontaktide loomine. Eestis tegutseb sarnaste eesmärkidega Soome-Eesti Kaubanduskoda FECC, mis vahendab ärikontakte Eestis tegutsevate Soome ettevõtjate ja tütarfirmade ning Eesti ettevõtete vahel, jagab liikmetele infot Eesti majandusest.

Rohkem informatsiooni vm.ee