Välisministeeriumi küsitlus: välismaal elavad eestlased tahavad osaleda Eesti arengus

Välisministeerium viis välismaal elavate eestlaste seas läbi küsitluse, et uurida, kui oluliseks peavad nad oma igapäevaelus kodumaaga seonduvat. Samuti sooviti teada saada, mida nad omakorda riigilt ootavad, et neis kasvaks soov aidata kaasa Eesti tulevikueesmärkide saavutamisele.

Välisminister Eva-Maria Liimets ütles, et küsitlusuuringu eesmärk oli saada välismaal elavatelt eestlastelt ausat tagasisidet ja sisukaid ettepanekuid neile suunatud tegevuste planeerimiseks.

„Peame väga oluliseks, et eestlased üle maailma tunneksid, et nad on Eestile tähtsad, siia tagasi oodatud ning et neil endil oleks tahe anda oma osa meie arengusse ja tulevikku. Selle saavutame pideva sisuka suhtluse ja partnerluse kaudu välismaal elavate eestlastega. Seetõttu astubki välisministeerium samme, et välismaal elavatele eestlastele suunatud tegevused oleksid tõepoolest mõtestatud ja kõigile neile päriselt vajalikud,“ sõnas minister.

Möödunud aasta 18. oktoobrist kuni 28. novembrini toimunud küsitluses osales ligi 2000 eestlast enam kui 70 riigist. Küsitluses osalenud aktiivseimad inimesed olid vanuses 26–45. Üle poole küsitlusele vastanutest oli enam kui kümme aastat Eestist eemal olnud.

Tutvu võõrsil elavate eestlaste seas läbiviidud välisministeeriumi uuringu täismahus kokkuvõttega (345.35 KB, PDF).

Küsitlusuuringu tulemustest räägib välisministeerium põhjalikumalt 13. aprillil toimuval üleilmse eestluse virtuaalfoorumil, kus tutvustatakse lisaks tegevusi diasporaa valdkonnas ning esinevad ka välismaal elavad eestlased.

Välisministeerium tänab kõiki küsitlusuuringus osalenud välismaal elavaid eestlasi.

Lisainfo:
Sarah Adamson
sarah.adamson@mfa.ee