Isikut tõendavate dokumentide taotlemine ja väljastamine välismaal muutub lihtsamaks

1.08.2019 kiitis valitsuskabinet välisminister Urmas Reinsalu ettepanekul heaks eesmärgid, kuidas muuta konsulaarteenused võõrsil elavale eestlaskonnale paremini kättesaadavaks. Selle raames on plaanis oluliselt lihtsustada isikut tõendavate dokumentide menetlemist välisesindustes läbi elektroonilise taotluskeskkonna ja postiga passide kohaletoimetamise süsteemi.

„Hetkel on isikut tõendavate dokumentide taotlemine välisriikides elavatele eestlastele ebamugav, kallis ja aeganõudev, sest nii dokumendi taotlemiseks kui ka kättesaamiseks on vaja minna esindusse kohale,“ seletas Reinsalu ettepaneku tagamaid. „Juba lähiaastatel peaks kodanik riigi poole pöörduma ainult ühel korral: dokumentide taotlemine võiks toimuda elektroonilises keskkonnas ning kohale võiks valminud dokumendid toimetada kuller, kui on võimalik tagada turvaline kullerteenus,“ rääkis välisminister.

„Kuna Eestil on väikeriigina piiratud välisesinduste võrk, siis tihti on dokumentide taotlemiseks vaja kodanikel reisida pikki ja kulukaid vahemaid,“ nentis Reinsalu. Ta tõi näiteks Argentinas elavad eestlased, kelle jaoks asub lähim välisesindus kümnetunnise lennureisi kaugusel New Yorgis. „Lisaks peab kodanik passi kättesaamiseks pöörduma hiljem uuesti välisesindusse või lähima aukonsuli juurde, mis on teistkordne väljaminek ja ajakulu,“ ütles välisminister. Valitsuskabineti poolt heaks kiidetud ettepaneku järgi saaks lähitulevikus Politsei- ja Piirivalveamet (PPA) väljastada passi kliendile otse posti teel, kuid jääb alles ka võimalus saada dokument kätte välisesinduse või aukonsuli vahendusel.

Reinsalu sõnul on praegune süsteem ka majanduslikult ebaefektiivne. „Täna kulub paberil ankeetide ja isikut tõendavate dokumentide edastamisele ja menetlusele nii välisesindustes kui PPAs proportsionaalselt ülemäära rohkem ressursse kui isikut tõendavate dokumentide eest laekuv riigilõiv,“ seletas ta, lisades veel, et e-keskkonna puudumine ei lähe kokku Eesti kui digiriigiga.

Ettepanek puudutas lisaks isikut tõendavatele dokumentidele ka e-residendi kaardi väljastamist, milleks tuleb enamikel juhtudel samuti välisesindusse kohale minna. Plaanide järgi suurendatakse välise teenusepakkuja väljastuskohtade arvu, kes väljastavad nii e-residendi kaarte kui ka Eesti kodaniku isikut tõendavaid dokumente.

Uued lahendused rakendatakse hiljemalt aastaks 2022 ning eelarveliste võimaluste korral varem.