Alates 19. septembrist kehtib kõigile lühiajalise Schengeni viisaga Venemaa kodanikele Eestisse sissesõidukeeld

Alates 19. septembrist kehtib kõigile lühiajalise Schengeni viisaga Venemaa kodanikele Eestisse sissesõidukeeld.„Kuni me ei ole Euroopa Liidu tasemel jõudnud üksmeelele, kuidas piirata Venemaa kodanike sisenemist EL-i, kehtestame selle piirangu regionaalselt. See on meie legitiimne vastus Vene turistide massilisele liikumisele meie riikide kaudu Euroopasse.“ kinnitas välisminister Urmas Reinsalu. Vene kodanike sisenemise piiramisel jäävad kehtima juba varem paika pandud erandid, mis hõlmavad sugulaste külastamist ning muid humaanseid põhjuseid. Hiljemalt samast päevast hakkab piirang kehtima ka 🇱🇻 Lätis, 🇱🇹 Leedus ja 🇵🇱 Poolas. Viisapiirangu, erandite ja piiriületuse kohta leiab lisainfot www.kriis.ee ja www.siseministeerium.ee veebilehelt. Abiks on ka tasuta riigiinfo telefon 1247, välismaalt helistades +372 600 1247.

Viro yhdessä Baltian maiden ja Puolan kanssa kieltää venäläisille turisteille ulkorajojen ylityksen

Viro yhdessä kieltää yhdessä Latvian, Liettuan ja Puolan kanssa Venäjän kansalaisille ulkorajalta maahantulon lyhytaikaisella Schengen-viisumilla. Virossa maahantulokielto astuu voimaan 19. päivänä syyskuuta. Viimeistään tästä päivämäärästä lähtien astuu rajoitus voimaan myös Latviassa, Liettuassa ja Puolassa.

„Yleisen järjestyksen ja turvallisuuden suojelemiseksi päätimme yhdessä Latvian, Liettuan ja Puolan kanssa asettaa Venäjän kansalaisten matkailumahdollisuuksille yhtenäiset rajoitukset“, sanoi pääministeri Kaja Kallas. „Venäjä on tuonut sodan Eurooppaan ja käyttää kaikkia keinoja, heikentääkseen yhteiskuntiamme. EU:n rajamaina meidän on pidettävä Eurooppa turvallisena. Tällä hetkellä ei ole mahdollista taata, että Viron kautta EU:hun saapuvat venäläiset matkustajat eivät muodosta uhkaa turvallisuudellemme. Alueellinen sopimus on saavutettu, nyt jatkamme työtä sen eteen, että matkustuskielto Venäjän kansalaisille tulisi voimaan koko Euroopan unionin alueella.“

„Matkustaminen Euroopan unionissa on etuoikeus, ei ihmisoikeus. Tilanteessa, jossa Ukrainan asukkaita kidutetaan, murhataan ja terrorisoidaan, hyökkääjämaan kansalaisten ei pitäisi nauttia vapaan maailman eduista. Emme päästä enää venäläisturisteja Viron rajan yli, tärkeä poikkeus on kuitenkin mahdollisuus vierailla täällä asuvien perheenjäsenten luona“, Kallas totesi. Tätä korostivat Viron, Latvian, Liettuan ja Puolan pääministerit myös tänään julkaistussa yhteisessä julkilausumassa.

Viron sisäasiainministerin Lauri Läänemetsan mukaan olemme jo asettaneet pakotteen Viron myöntämän Schengen-viisumin omaaville Venäjän kansalaisille, mutta tämä ei estä Venäjän kansalaisten matkustamista tänne muiden Schengen-valtioiden myöntämillä viisumeilla tai käyttämästä Viroa kauttakulkumaana. „Lentoliikennepakotteiden takia on Viron itärajasta tulossa kauttakulun solmukohta. Kun helmikuussa ylitti Viron itärajan 10 477 Venäjän kansalaista, niin heinäkuussa oli tämä määrä kasvanut yli 26 500 henkilöön kuukaudessa ja kesäkuukausina ylitti rajamme keskimäärin yli 1000 ihmistä vuorokaudessa. Oman sisäisen turvallisuuden lisäksi vastaa Viro Schengen-ulkorajan valtiona myös kokonaisesta Schengen-alueesta ja nykyisessä turvallisuustilanteessa liittyy venäläisten turistien valtavaan määrään suurempi turvallisuusriski. Turvallisuussyistä on jokaisella maalla oikeus sulkea rajansa ja väliaikaisesti rajoittaa rajansa ylittämistä, joten sekä alueellisen että myös laajemmin Schengenin turvallisuuden takaamiseksi rajoitammekin yhdessä Baltian maiden ja Puolan kanssa venäläisten turistien kauttakulkua“, sisäministeri sanoi. Läänemetsan mukaan on moraalisesta näkökulmasta tärkeää, että jatkamme ratkaisun etsimistä EU:n tasolla, mutta juuri nyt on lisärajoitusten nopea toteuttaminen välttämätöntä pienentääksemme turistien kauttakulusta johtuvia, alueen sisäiseen turvallisuuteen ja yleiseen järjestykseen kohdistuvia riskejä.

Viron ulkoministeri Urmas Reinsalu vakuutti, että työ yleiseurooppalaisen ratkaisun löytämiseksi jatkuu. „Kunnes emme ole EU:n tasolla päässeet yhteisymmärrykseen, miten rajoittaa Venäjän kansalaisten matkustamista Euroopan unioniin, asetamme tämän rajoituksen alueellisesti. Tämä on oikeutettu vastauksemme venäläisten turistien valtavien määrien kulkemiseen Eurooppaan maidemme kautta.“ Ministeri Reinsalu lisäsi, että Venäjän vastaisten pakotteiden jatkaminen on välttämätöntä Venäjään kohdistuvan hellittämättömän painostuksen kannalta – tämä on Viron ulkopolitiikan näkökulmasta sekä arvoasenteen että eksistentiaalinen kysymys.

Rajoitus ei koske kaikkia Venäjän kansalaisia. Valtionrajan voivat myös tulevaisuudessa ylittää Venäjän kansalaiset vieraillakseen Schengen-alueella laillisesti asuvien perheenjäsenien tai henkilöä, jonka kanssa kasvatetaan yhteistä alaikäistä lasta. Poikkeus koskee myös diplomaatteja; Venäjän kansalaisia, joille Viro on myöntänyt lyhytaikaisen viisumin ja rekisteröinyt heidän työskentelemisen maassa tai joilla on lyhytaikainen opintoviisumi, samoin suoraan kansainväliseen tavara- ja matkustajaliikenteeseen liittyviä työntekijöitä. Poikkeuksena pääsevät maahan henkilöt myös humanitaarisista syistä. Kauttakulkuna voivat Viron kautta ilman aiheetonta viivytystä matkustaa myös henkilöt, joiden on tätä kautta päästävä kotimaahansa. Poikkeukset tulevat voimaan myös Latvian, Liettuan ja Puolan rajojen ylittämisen yhteydessä.

Maanantain tilanteen mukaan on Venäjän kansalaisilla 49 804 voimassa olevaa Viron myöntämää viisumia, joista 47 998 ovat lyhytaikaisia viisumia ja 1805 pitkäaikaisia. Matkan tarkoitus on 19 285 tapauksessa turismi ja 20 389 tapauksessa sukulaisten ja ystävien tapaaminen. Muut jäsenvaltiot myöntävät vuosittain yli kolme miljoonaa Schengen-viisumia, jotka ovat voimassa enintään viisi vuotta, toistuvaan maahantuloon Schengen-alueelle. Arvioiden mukaan on ainakin kymmenellä miljoonalla Venäjän kansalaisella voimassa oleva lyhytaikainen Schengen-viisumi.

Hallituksen päätöksellä Viroon pääsyä koskeva nykyinen rajoitus ns. Venäjän ja Valko-Venäjän pakoteasetuksessa kumotaan, uudet matkustusrajoitukset asetetaan valtionrajalain perusteella. Hallituksen viestintätoimisto julkaisee määräyksen ja selvityksen verkkosivuillaan https://kriis.ee/reisimine-riigipiiri-uletamine/reisimine-eestisse/venemaa-kodanike-viisad, josta löytyy lisätietoa ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.