Alates 01.02.2022 ei rakenda Soome ELi ja Schengeni riikide suhtes enam piirikontrolli

Alates 01.02.2022 ei rakenda Soome ELi ja Schengeni riikide (sh Eesti) suhtes enam piirikontrolli. Tervisekaitsemeetmeid jätkatakse. See tähendab, et Soome saavad ELi ja Schengeni riikidest reisijad siseneda vabalt, sealhulgas turismi eesmärgil. Järgida tuleb aga tervisekaitsemeetmeid ning terviseametnike juhiseid, täpsema info leiate FINENTRY veebiteenusest. Kuni 14.02.2022 kehtivad piirangud väljastpoolt ELi ja Schengeni riikidest Soome saabujatele.

ELi ja Schengeni riikidest saavad Soome siseneda:

  • täielikult vaktsineeritud isikud (Soome poolt aktsepteeritud vaktsiinid), kes tõendavad, et vaktsineerimiskuur on lõpetatud vähemalt 7 päeva enne riiki sisenemist. Täiendav info COVID-19 sertifikaatide kohta;
  • isikud, kes on koroonaviiruse läbipõdenud ja saanud ühe vaktsiinidoosi, võrdsustatakse täielikult vaktsineeritutega. Piiri ületamisel tuleb tõestada seda ühe sertifikaadiga (ei sobi eraldi tõendid läbipõdemise ja ühe vaktsiinidoosi kohta);
  • isikud, kes tõendavad, et on viimase 6 kuu jooksul koroonaviiruse läbipõdenud;
  • isikud, kes esitavad koroonaviirus SARS-CoV-2 sertifikaadi 72h jooksul enne riiki sisenemist tehtud negatiivse testitulemuse kohta või sertifikaadi vähemalt 14 päeva enne riiki sisenemist saadud ühe vaktsiinidoosi kohta, peavad tegema kordustesti 3-5 päeva pärast Soome sisenemist;
  • isikud, kes ei esita mitte ühtegi eespool nimetatud sertifikaati peavad kohe Soome saabudes tegema testi piiripunktis ning kordustesti 3-5 päeva pärast Soome sisenemisest.

Erandid: tervisekaitsemeetmed (testimine) ei puuduta 2007. aastal või hiljem sündinud lapsi, ega rakendata näiteks kaubaveo ja logistikapersonalile, laevade, õhusõidukite või rongide meeskondadele või isikutele, kelle riiki sisenemise põhjuseks on ootamatu tervist või julgeolekut ohustava ühiskonna infrastruktuuri puudutava ohu tõrjumine.

Väljastpoolt ELi ja Schengeni riike saabujad saavad Soome siseneda:

  • täielikult vaktsineeritud isikud (Soome poolt aktsepteeritud vaktsiinid), kes tõendavad, et vaktsineerimiskuur on lõpetatud vähemalt 7 päeva enne riiki sisenemist. Täiendav info COVID-19 sertifikaatidekohta;
  • isikud, kes tõendavad, et on viimase 6 kuu jooksul koroonaviiruse läbipõdenud.
  • Eeltoodud nõuetele lisaks peavad eespool mainitud isikud piiriületusel esitama koroonaviirus SARS-CoV-2 sertifikaadi negatiivse testitulemuse kohta (PCR-test või antigeeni test, mis peab olema tehtud 48h jooksul enne riiki sisenemist).

Nõuded kehtivad 2006. aastal ja varem sündinud isikutele.

Erandid:  nõuded ei kehti Soome kodanikele, riigis elavatele välismaalastele ning möödapääsmatutel või perekondlikel ja isiklikel põhjustel saabujatele. Nt ühiskonna toimimise või varustuskindluse seisukohast oluline töö, tervishoiu- ja päästetöötajad ning eakate hooldajad, transpordipersonal, diplomaadid ja rahvusvaheliste organisatsoonide töötajad ning kaitseväelased jne. Täpsem info siin: https://raja.fi/en/guidelines-for-border-traffic-during-pandemic

Lisainfo: täpsem info (sh erandite kohta) Soome piirivalve kodulehelt soome keeles ja inglise keeles, Soome terviseameti juhised soome keeles ja inglise keeles; infot leiad ka Eesti saatkonna veebilehel.

  • Soome piirivalve infotelefon: +358 295 420 100 (E-R 8.00-16.00) ja e-post: [email protected].

Enne reisi tutvuge kindlasti transpordifirma nõuetega pardale pääsemise osas. Täpsem info laeva(lennu)firmade kodulehtedel: Eckerö LineTallinkViking Line ja Finnair. 

Transiit: Lennujaam-sadama transiidi puhul või läbi Soome reisides, kehtivad samad tingimused, mis riiki sisenemisel. Täpsem info Soome piirivalve lehel. Lennujaamatransiidi korral (ei lahkuta lennujaama transiittsoonist) ei nõua Soome tervisekaitsemeetmete täitmist, kuid tuleb arvestada sihtriiki sisenemise ja lennufirma nõuetega ning olema valmis esitama vajalikud tõendid (pilet või piletid sihtpunkti jõudmiseks või tõendid, et reisijal on õigus sihtriiki siseneda) transiittsoonis viibides.