Piiriületuse info

23.05.2022 08:02

Eestist Soome

NB! Kõige uuem info piiriületuse kohta on Soome piirivalve kodulehel: raja.fi.  

Reisipiirangutega ja tervisekaitsemeetmega tutvumiseks kasutage rakendust FINENTRY.

 

Alates 01.02.2022 ei rakenda Soome ELi ja Schengeni riikide (sh Eesti) suhtes enam piirikontrolli. See tähendab, et Soome saavad ELi ja Schengeni riikidest reisijad siseneda vabalt, sealhulgas turismi eesmärgil. Järgida tuleb aga tervisekaitsemeetmeid ning terviseametnike juhiseid. Täpsema info leiate  FINENTRY veebiteenusest. Kuni 05.06.2022  kehtivad lisapiirangud väljastpoolt ELi ja Schengeni ala Soome saabujatele.

Soome tervisekaitsemeetmed ELi ja Schengeni riikidest saabujatele:

  • täielikult vaktsineeritud isikud (Soome poolt aktsepteeritud vaktsiinid), kes tõendavad, et vaktsineerimiskuur on lõpetatud vähemalt 7 päeva enne riiki sisenemist. Täiendav info COVID-19 sertifikaatide kohta;
  • isikud, kes on koroonaviiruse läbipõdenud ja saanud ühe vaktsiinidoosi, võrdsustatakse täielikult vaktsineeritutega. Piiri ületamisel tuleb tõestada seda ühe sertifikaadiga (ei sobi eraldi tõendid läbipõdemise ja ühe vaktsiinidoosi kohta);
  • isikud, kes tõendavad, et on viimase 6 kuu jooksul koroonaviiruse läbipõdenud;
  • isikud, kes esitavad koroonaviirus SARS-CoV-2 sertifikaadi 72h jooksul enne riiki sisenemist tehtud negatiivse testitulemuse kohta või sertifikaadi vähemalt 14 päeva enne riiki sisenemist saadud ühe vaktsiinidoosi kohta, peavad tegema kordustesti 3-5 päeva pärast Soome sisenemist;
  • isikud, kes ei esita mitte ühtegi eespool nimetatud sertifikaati peavad kohe Soome saabudes tegema testi piiripunktis ning kordustesti 3-5 päeva pärast Soome sisenemisest.

Erandid: tervisekaitsemeetmed (testimine) ei puuduta 2007. aastal või hiljem sündinud lapsi, ega rakendata näiteks kaubaveo ja logistikapersonalile, laevade, õhusõidukite või rongide meeskondadele või isikutele, kelle riiki sisenemise põhjuseks on ootamatu tervist või julgeolekut ohustava ühiskonna infrastruktuuri puudutava ohu tõrjumine.

Väljastpoolt ELi ja Schengeni riike saavad Soome siseneda:

  • täielikult vaktsineeritud isikud (Soome poolt aktsepteeritud vaktsiinid), kes tõendavad, et vaktsineerimiskuur on lõpetatud vähemalt 7 päeva enne riiki sisenemist. Täiendav info COVID-19 sertifikaatidekohta;
  • või isikud, kes on koroonaviiruse läbipõdenud ja saanud ühe vaktsiinidoosi, võrdsustatakse täielikult vaktsineeritutega. Piiri ületamisel tuleb tõestada seda ühe sertifikaadiga (ei sobi eraldi tõendid läbipõdemise ja ühe vaktsiinidoosi kohta);
  • või isikud, kes tõendavad, et on viimase 6 kuu jooksul koroonaviiruse läbipõdenud.

Nõuded kehtivad 2006. aastal ja varem sündinud isikutele. Eelpool nimetatud nõuded ei kehti, kui Soome saabutakse nn rohelisse nimekirja kuuluvatest riikidest.

Erandid:  nõuded ei kehti Soome kodanikele, riigis elavatele välismaalastele ning möödapääsmatutel või perekondlikel ja isiklikel põhjustel saabujatele. Nt ühiskonna toimimise või varustuskindluse seisukohast oluline töö, tervishoiu- ja päästetöötajad ning eakate hooldajad, transpordipersonal, diplomaadid ja rahvusvaheliste organisatsoonide töötajad ning kaitseväelased jne. Täpsem info on Soome piirivalveameti kodulehel.

Lisainfo: täpsem info (sh erandite kohta) Soome piirivalve kodulehelt soome keeles ja inglise keeles, Soome terviseameti juhised soome keeles ja inglise keeles; infot leiad ka Eesti saatkonna veebilehel.

Enne reisi tutvuge kindlasti transpordifirma nõuetega pardale pääsemise osas. Täpsem info laeva(lennu)firmade kodulehtedel: Eckerö LineTallinkViking Line ja Finnair. 

Soomest Eestisse

Transiit

  • Transiit: Lennujaam-sadama transiidi puhul või läbi Soome reisides, kehtivad samad tingimused, mis riiki sisenemisel.  Siinjuures on oluline pöörata tähelepanu sellele, millisest riigist Soome saabute, kuna nõuded on erinevad Schengenist ja EL-ist saabudes, väljastpoolt Schengenit ja EL-i ning lisaks nn rohelisse nimekirja kuuluvate riikide puhul. Täpsem info Soome piirivalve lehel. Lennujaamatransiidi korral (ei lahkuta lennujaama transiittsoonist) ei nõua Soome tervisekaitsemeetmete täitmist, kuid tuleb arvestada sihtriiki sisenemise ja lennufirma nõuetega ning olema valmis esitama vajalikud tõendid (pilet või piletid sihtpunkti jõudmiseks või tõendid, et reisijal on õigus sihtriiki siseneda) transiittsoonis viibides.

Kust saab asjakohast infot?

Soomes

Eestis

23.05.2022 08:02