Välisministeerium: koroona-aasta pani konsulaarosakonna proovile 

Välisministeeriumi konsulaarosakonna tööd mõjutas 2020. aastal tugevalt koroonaviiruse levik. Esikohal oli kodanike nõustamine ja abistamine nii kevadise kriisi ajal kui ka vahetult enne jõule, kui Ühendkuningriigis kehtestati vähese etteteatamisega reisipiirangud.

Välisministeerium koos Eesti saatkondadega on kogu koroonakriisi kestel koondanud järjepidevalt infot pandeemiaga seotud liikumispiirangute ja viiruse levikut piiravate meetmete (testid, eneseisolatsioon jms) kohta. Kiiresti muutuva info kontrollimiseks ja täpsustamiseks on välisministeeriumil hästi toimiv 24/7 hädaabiliin. 2020. aastal võttis ööpäevaringne infoliin vastu 4246 kõnet, millest 64% oli konsulaarküsimuste teemal. Kõige intensiivsemalt helistati 2020. aasta kevadel, mil SARS-CoV-2 pandeemia esimese laine tõttu suleti ulatuslikult lennuliiklust ning inimesed vajasid koju naasmiseks operatiivset teavet.

Konsulaaraasta läbivaks teemaks võibki pidada reisiinfot. Eesti reisijale vajaliku teabe pakkumiseks kasutati tavapäraste meediakanalite kõrval ka spetsiaalset veebilehte Reisi Targalt ning veebikonsuli Facebooki lehekülge, millel on enam kui 8700 jälgijat. Hoolimata ulatuslikest piirangutest oma asukohariikides jätkasid konsulaarteenuste ja -abi osutamist kõik Eesti 40 välisesindust, mis paiknevad 36 riigis üle kogu maailma. Konsulaarteenuseid ja -abi osutasid ka aukonsulid, keda Eestil on 85 riigis kokku ligi 200.

Olukorras, kus transpordiühendused olid katkenud või riigisisesel liikumisel kehtisid ranged reeglid, otsustati uuendusliku võimalusena kasutada välismaal viibivate Eesti kodanikele passide saatmist posti teel. Ajavahemikul märtsist maini väljastas välisministeerium Eesti kodanikele üle maailma posti teel 534 passi. Saatkonnad saatsid posti teel välja 53 passi. Uus teenus toimis reisipiirangute tingimustes väga hästi ja projekt „Passid posti teel“ on alates 2020. sügisest taas töös. Kullerpostiga on võimalik passi kätte toimetada Austraalias ja Ameerika Ühendriikides, erandjuhtudel ka teistes riikides.

2020. aasta märtsis alustas konsulaarosakond ka kaugtõestamise teenuse pakkumist. Kaugtõestab Eesti notar videosilla vahendusel e-Notari keskkonnas. Kaugtõestamise toiminguid on võimalik teha Eesti saatkondades Helsingis, Stockholmis, Brüsselis, Riias ja Londonis.

Reisipiirangutest hoolimata on arvukalt neid, kes soovivad Eestisse tööle või õppima tulla. Viisataotlusi menetletakse Eesti 22 välisesinduses 20 välisriigis. Koos reisipiirangutega Eestisse sisenemisele kehtestatud rangete reeglite tõttu vähenes viisataotluste arv 2020. aastal võrreldes eelneva aastaga 79%.

2021. aastal jätkuvad koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud reisipiirangud ja erinõuded piiriületusele. Teha tuleks vaid hädavajalikke reise ja enne välismaale minekut viia end kurssi siht- või transiitriigi reeglitega lehel Reisi Targalt. Välisministeerium soovitab jätkuvalt ka oma reis samal lehel registreerida. Välisministeeriumi ööpäevase hädaabiliini number on +372 53 01 9999.

Põhjalikum ülevaade välisministeeriumi konsulaarosakonna tegevusest 2020. aastal koos statistikaga on leitav teabelehelt (PDF).

Lisateave:
välisministeerium
avalike suhete osakond
press@mfa.ee

https://vm.ee/et/uudised/valisministeerium-koroona-aasta-pani-konsulaarosakonna-proovile