Välismaal elavatel Eesti lastel ja noortel on mitmeid võimalusi osalemaks sel suvel erinevates Eestis toimuvates laagrites

13-18-aastased noored on oodatud Integratsiooni Sihtasutuse poolt koordineeritud eesti keele ja kultuuri laagrisse. Laagrisse registreerimine kestab kuni 31. märtsini 2019. Vt. lisa: https://integratsioon.ee/valiseesti-noorte-keelelaagrid

MTÜ Lõimeleer koostöös Viljandi kultuuriakadeemiaga ootab laagrisse 10‒16 aastaseid välismaal elavaid eesti lapsi ja noori. Väiksemate lastega on võimalus samal ajal osaleda kogu perega Perelõimeleeris. Vt. lisa: https://www.kultuur.ut.ee/et/loimeleer

Alates 8-aastastele Eesti lastele igast maailma nurgast on toimumas ka Suvesellide laager, mis seekord on pühendatud teatrikeelele. Laagrit veab endine Londoni Eesti Kooli juhataja Liina Särkinen. Vt. lisa: https://www.facebook.com/suvesellid/