Soome teeb ettevalmistusi piiride sulgemiseks

Soome valitsus teatas täna, et alustatakse ettevalmistusi riigipiiride sulgemiseks, vastav määrus on arutelul Eduskunnas homme. Ajavahemikul 18.03-13.04 rakendatavad meetmed:

  • Peatatakse reisijatevedu Soome nii kiiresti kui võimalik, välja arvatud Soome kodanike ja Soomes elavate isikute tagasipöördumiseks.
  • Soovitatakse vältida asjatut reisimist, kodanikel ja Soomes elavatel isikutel soovitatakse välismaalt koheselt tagasi pöörduda.
  • Välismaalt naasvad soomlased ja Soomes alaliselt elavad isikud peavad jääma 2-nädalaks karantiini.
  • Tuleb olla valmis riigisiseste liikumispiirangute kehtestamiseks.
  • Piiratakse avalikke kogunemisi 10 inimeseni.
  • Suletakse kõik õppeasutused. Erandiks on algklassid ja lastehoiuasutused, et tagada vanemate töölkäimine.
  • Suletakse riiklikud vaba aja veetmise kohad, sealhulgas muuseumid, teatrid, raamatukogud, ujulad, spordirajatised, klubid jne. Erasektoril soovitatakse teha sama.

Vt täpsemalt: https://valtioneuvosto.fi/…/hallitus-totesi-suomen-olevan-p…