Seminar Eesti aukonsulitele Soomes

19. aprillil toimus Eesti saatkonnas Helsingis seminar Eesti aukonsulitele Soomes. Eestil on Soomes kuus aukonsulit: Andrus Junolainen Turus, Tuija Päivi Keinonen Kuopios, Johan Eriksson Ahvenamaal, Pekka Haapanen Vaasas, Jani Pekka Koivuniemi Tamperes ja Sami Heikkilä Oulus.

Seminaril tutvustati aukonsulitele aktuaalseid teemasid Eesti majanduses, konsulaarvaldkonnas ja julgeolekus. Seminaril osalesid ka esindajad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist, rahandusministeeriumist, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusest ja erasektorist. Regulaarsed kohtumised aukonsulitega aitavad tihendada koostööd, luua uusi algatusi ja tutvustada eri valdkondade arenguid Eestis.

Aukonsulid Johan Eriksson Ahvenamaalt, Tuija Päivi Keinonen Kuopiost, Andrus Junolainen Turust, Jani Pekka Koivuniemi Tamperest ja Sami Heikkilä Oulust.

MKMi asekantsler Sille Kraam

Rahandusministeeriumi analüütik Madis Aben

Suursaadik Sven Sakkov

 

Rainer Sternfeld, ettevõtja, Nordic Ninja VC, podcast “Globaalsed eestlased”

kultuurinõunik Anu Kippasto