Riigihalduse minister Riina Solman Helsingis

Riigihalduse minister Riina Solman käis 11. jaanuaril visiidil Helsingis ning kohtus Soome kohalike omavalitsuste ministri Sirpa Paateroga. Külaskäigul jagas Eesti esindus põhjanaabritele oma kogemusi haldusreformist, samuti arutasid ministrid jätkuvaid koostöövõimalusi regionaalarengu ja avatud valitsemise teemal.

Minister Solman ja suursaadik Sakkov

„Soome on olnud Eesti hea koostööpartner aegade algusest peale. Kui esialgu olime meie pigem väikse venna rollis, kes õppis suuremalt ja targemalt, siis nüüd on Eesti jõudnud oma arenguga niikaugele, et oleme saanud võrdsemaks ning mõnes valdkonnas isegi edukamaks,“ ütles riigihalduse minister Riina Solman. „Meil on, mida vastastikku jagada ning millest teineteiselt õppida. Seetõttu on koostööskohtumised Soomega jätkuvalt väga vajalikud ja edasiviivad.“

Tänasel kohtumisel jagab Eesti delegatsioon soomlastega kogemusi haldusreformist, millest möödus 2022. aasta sügisel viis aastat. „Koostasime haldusreformi tulemustest raporti, kus analüüsisime kokkuvõtlikult reformi üldist esialgset mõju ja tulemusi viie aasta möödumisel omavalitsuste tegevusvaldkondade põhjal,“ kirjeldas minister Solman. „Mul on hea meel Soome kolleegidele kõnelda, et raporti küsitlusel hindas 75% omavalitsusjuhtidest haldusreformi üldjoontes positiivselt. Kõige selgemad positiivsed hinnangud on juhtimisvõimekuse ja teenuste mitmekesisuse ning kvaliteedi suurenemise kohta. Need on kogemused, mida on lausa rõõm teistega jagada.“

Samuti kõneldakse kohtumisel mõlema riigi eesootavatest väljakutsetest riigihalduses ja regionaalpoliitikas. Eestis on üheks võtmeväljakutseks suurendada omavalitsuste finantsautonoomiat ning seeläbi võimekust, sh kriisidega hakkama saamiseks. „Kohaliku omavalitsuse poliitika sihtide seadmisel on naaberriik olnud ja on jätkuvalt meile suureks eeskujuks. Soome omavalitsustel on tugev autonoomia ning nende teadmistest on meil, mida endaga võtta,“ ütles minister Solman.

Kohtumisel arutatakse ka Eesti ja Soome vahelist piiriülest koostööd ning idapiiri regioonide väljakutseid.

Soome ja Eesti idapiiril asuvad regioonid on siiani Euroopa koostööprogrammide toel teinud aktiivselt koostööd Venemaa piirialadega. Pärast Venemaa kallaletungi Ukrainale mullu veebruaris peatas Euroopa Komisjon koostöö Venemaaga ja uute ühisprogrammide ettevalmistamise. Ukraina sõda kahjustas regioonide investeerimiskeskkonda, põhjustas tarneahelate katkemise ning turistide voo vähenemise.

Minister nentis, et oleme nüüd olukorras, kus riigid peavad otsustama, kuidas Euroopa Liidu algselt Venemaaga plaanitud rahalisi vahendeid ümber planeerida. „Kaalume ja analüüsime erinevaid võimalusi ning teeme tihedat koostööd Soome kolleegidega. Usume, et kohtumine aitab kaasa lahenduse leidmisele ja tihendab veelgi koostööd kahe riigi piirkondade vahel,“ rääkis ta.

Minister Solman ja minister Paatero

Samuti arutatakse kohtumisel võimalusi ning koostöökohti avatud valitsemise suurendamiseks. „Eesti on sel aastal avatud valitsemise partnerluse eesistuja riik ja korraldab sügisel üleilmse tippkohtumise. See on oluline platvorm, et jagada üksteisega kogemusi, kuidas tagada avatud valitsemine ka kriisides ning eriti praeguses julgeolekuolukorras. Soome on maailmale eeskujuks kogukondade kaasamisel riigieluküsimuste arutamisel, et tagada tugevam side otsustega ning suurendada usaldust demokraatia toimimise suhtes. Seetõttu on nii Soome kui ka teiste Eesti mõttekaaslaste panus selle tippkohtumise sisulisse ettevalmistusse ja läbiviimisesse vajalik ja oodatud,“ kinnitas riigihalduse minister.

Rahandministeeriumi pressiteade: https://www.fin.ee/uudised/solman-eestil-ja-soomel-mida-regionaalarengus-vastastikku-teineteiselt-oppida