Eesti- Soome kultuurifondi taotluste voor on avatud

Eesti – Soome kultuurifond teatab, et 2019. aasta toetuste taotlusvoor on avatud. Taotluste esitamise tähtaeg on 28.02. 2019.

Fond edendab Soome ja Eesti vahelist koostööd kultuuri ja kunsti erinevates valdkondades, vastastikust keeleoskust ning kultuuriga seonduvat majandustegevust.

Toetust võivad taotleda eraisikud, töörühmad ja organisatsioonid, kes edendavad Soome ja Eesti vahelist kultuurikoostööd. Rahastatava projekti mõju peab ulatuma väljapoole Eestit ja Soomet .

Vabas vormis taotlused tuleb saata hiljemalt 28.02.2019 elektronpostiaadressil hakemukset@suvi-saatio.fi . Otsus toetuste eraldamise kohta tehakse märtsis.

Lisainfo:

Jaana Vasama
jaana.vasama@suvi-saatio.fi