Eesti on nüüd Läänemeremaade Nõukogu eesistuja

1. juulist kuni 30. juunini 2025 juhib Eesti eesistujana Läänemeremaade Nõukogu (LMN) tööd, keskendudes turvalisuse suurendamisele ja jätkusuutlikkusele Läänemere piirkonnas ning Ukraina kaasamisele LMN-i tegevustesse.

„Eesti võtab LMN-i eesistumise üle väljakutseterohkel ajal. Esimest korda on kõik Läänemerd ümbritsevad demokraatlikud riigid NATO liikmed, ent tuleb jätkata aktiivset koostööd ka Läänemeremaade vastupanuvõime ja jätkusuutlikkuse suurendamisel igapäevases piirüleses ametkondlikus koostöös nii-öelda pehme julgeoleku alal,“ ütles eesistumist juhtiv välisminister Margus Tsahkna.

Eesti eesistumise üheks peamiseks eesmärgiks on regiooni elanike kriisiteadlikkuse suurendamine, varajase hoiatuse süsteemide tõhustamine ning ulatusliku evakuatsiooni ja varjumisega seotud küsimused. Läbiva teemana pöörame eraldi tähelepanu vabatahtlike elanikkonnakaitsesse kaasamise võimalustele. Samuti on fookuses piirivalvekoostöö.

Eesti keskendub ka inimkaubanduse tõkestamisele, otsides sealhulgas lahendusi koostöös kolmandate riikidega ning kasutades tehisintellekti võimalusi. Lisaks töötatakse välja suunised laste vastu suunatud inimkaubanduse ennetamiseks ja ohvrite abistamiseks. Samuti jätkub töö Läänemere roheliste laevakoridoride loomisel ja hakatakse otsima võimalusi Läänemere digitaalse kaksiku loomiseks, et saada mere olukorrast parem ülevaade.

Kultuuri vallas keskendutakse kultuuripärandi säilitamisele ja kaitsele nii hoonete energiatõhususe parandamisel kui ka kultuuriväärtuste salakaubanduse tõkestamisel. Olulise prioriteedina on Eesti eesistumise keskmes ka Läänemere piirkonna noorte aktiivne kaasamine piirkondlikesse otsustusprotsessidesse.

1992. aastal loodud LMN-i tegevused toimuvad poliitilise dialoogi ja praktilise koostöö kaudu. Selle liikmed on Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Taani, Island, Saksamaa, Poola ja Euroopa Liit / EEAS. LMN-i igapäevatööd suunab liikmesriikide välisministeeriumide esindajatest koosnev vanemametnike komitee, kus Eestit esindab Läänemere piirkonna koostöö erivolitustega diplomaatiline esindaja Tõnis Nirk. Eesti võtab eesistumise üle Soomelt.

Lisainfot Eesti LMN-i eesistumise kohta leiab välisministeeriumi veebilehel.

Allikas: Välisministeeriumi avalike suhete osakond