Algas Eesti ja Soome kolmanda tulevikukoostöö raporti koostamine

Eesti välisminister Eva-Maria Liimets kuulutas täna, 8. märtsi virtuaalüritusel koos Soome välisministri Pekka Haavisto ning kaasautorite Jaak Aaviksoo ja Anne-Mari Virolaineniga alanuks Eesti ja Soome kolmanda koostööraporti koostamise protsessi.

„Eesti ja Soome on samameelsed partnerid ning tihedates suhetes nii kahepoolselt, piirkondlikult, Euroopa Liidus kui ka erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides,“ sõnas Eesti välisminister Eva-Maria Liimets. „Meie koostöö on olnud aktiivne ja tõhus igal tasandil kogu meie riikide ajaloo vältel. Soome oli esimene riik, kes Eesti Vabariiki pärast Tartu rahulepingu sõlmimist 1920. aastal de iure tunnustas. Praegu oleme ühendatud nii piiriülese andmevahetuse, Estlinki toitekaablite, Balticconnectori gaasitorustiku ja igapäevaste kontaktide kaudu. Tulevikule mõeldes peame leidma võimalusi luua veel rohkem pidepunkte – nii digi- kui ka transpordiühendusi.“

Välisminister Liimets ütles, et kolmanda koostööraporti eesmärk on hinnata Eesti ja Soome suhete praegust olukorda ning leida viise, kuidas muutuvas keskkonnas ühiselt toime tulla. „Mitmed tänaseks teostunud projektid on alguse saanud just kahe eelmise raporti kontekstis. Praegu on meil mitmeid ühiseid probleeme, kus lahenduste leidmine koos on kõige mõistlikum. Näiteks tulevikutehnoloogiate arukas rakendamine võiks olla üks viis meie kodanike elu parandamiseks. COVID-19-järgne majanduse taastumine on samuti valdkond, mille jaoks ideid otsime.“

Raporti koostamise protsessi juhivad mõlema riigi valitsuste nimetatud raportöörid, kellel on kavas kaasata erinevate valdkondade eksperdid, ettevõtjad ja noorte esindajad. Tulevikukoostöö raportis saab käsitleda selliseid teemasid, nagu kultuur, haridus, teadus, keskkond ja kliima, majandus ja innovatsioon, ühendatus (transport ja digitaliseerimine), inimestevahelised suhted (noorsoo ja vanemekspertide koostöö), kaubandus ning linnade ja omavalitsuste koostöö.

Koostööraporti koostavad 2022. aasta veebruariks ühiselt Jaak Aaviksoo ja Anne-Mari Virolainen mõlema riigi välispoliitika instituudi toel.
Soomega on varem tehtud kaks koostööraportit – 2003. ja 2008. aastal.

Üritus on järelvaadatav Facebookis ja Youtube’is.

Fotod: https://flic.kr/s/aHsmUHgu8n


Lisainfo:
välisministeerium
avalike suhete osakond
press@mfa.ee