Välisriigis püsiva elukoha registreerimine

Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku või välismaalase¹ elukoha registreerimine on vajalik eelkõige neile, kes elavad (töötavad või õpivad) pikemaajaliselt välisriigis. Registreerimise eesmärk on rahvastikuregistri teavitamine Teie aadressiandmetest välisriigis.²

Elukoha aadressiandmetel on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel, kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel ning avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega.

Kui Eesti kodanik või välismaalane¹, tema alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama Soome või vahetavad elukohta Soomes, edastatakse elukohaandmed Eesti rahvastikuregistrile vastavalt riikide vahel sõlmitud andmevahetuse lepingule ja kodanik ei pea ise elukohateadet esitama. 

Kui elukoahandmed on mingil põhjusel jäänud edastamata, tuleks uued andmed teatada 30 päeva jooksul välisriiki kolimisest või elukoha muutmisest.

Kehtivaid elukohaandmeid saab kontrollida ja uued andmed edastada iseteenindusportaalis e-rahvastikuregister. Portaali saab siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil.

Soovi korral võib TAOTLUSE ja koopia taotleja passist või ID-kaardist saata konsulaaratalituse e-posti aadressile või posti teel : Viron suurlähetystö, Itäinen Puistotie 10, 00140 Helsinki, kus need kantakse Eesti rahvastikuregistrisse.

Tähelepanu Taotlus tuleb printida ja omakäeliselt allkirjastada. 

Tähelepanu Kui Teiega koos elavad alaealised lapsed, siis peavad taotluse allkirjastama mõlemad hooldusõiguslikud vanemad.

  1. Välismaalane on konsulaarseaduse tähenduses isik, kellel on kehtiv Eesti elamisluba või elamisõigus Eestis ning kellele on välja antud Eesti välismaalase pass isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel.
  2. Teenuse aluseks on konsulaarseadus ja välisministri 17. juuni 2009. a määrus nr 7 ” Välisriigis ajutiselt viibiva või püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase andmete registreerimise kord ja registreerimistaotluse vormid”.