Valimised

Riigikogu valimised 2019

Riigikogu valimised toimuvad Eestis 3. märtsil 2019.

Välisriigis on Eesti kodanikul hääletamiseks kolm võimalust:

  • kirja teel
  • saatkonnas kohapeal
  • elektrooniliselt

Hääletamise õigus on nii alaliselt välisriigis elavatel Eesti kodanikel kui ka ajutiselt viibivatel valijatel.

NB! Kontrolli aegsasti, et Sinu pass või ID-kaart kehtiks ka hääletamise päeval. Loe infot uue dokumendi taotlemise kohta.

Hääletamine saatkonnas

Eesti saatkond Helsingis on hääletamiseks avatud 17. ja 18. veebruaril 2019 kell 10.00-16.00.

Hääletamine kirja teel

Kui tahad hääletada kirja teel, pead esitama saatkonnale kirjaliku taotluse ja koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart). Taotlus koos dokumendi koopiaga peab saatkonda jõudma hiljemalt 1. veebruaril 2019.
Hääletamissedelid peavad välisesindusse tagasi laekuma 16. veebruariks 2019.

Hääletamine elektrooniliselt

E-hääletamine on avatud ööpäevaringselt lehel valimised.ee 21. veebruarist 2019 kella 9.00-st kuni 27. veebruari 2019 kella 18.00-ni.
Lisainfo: www.valimised.ee

Lisainfo

Välisriigis elavatele valijatele saadetakse valijakaardid ainult elektrooniliselt. Elektrooniline valijakaart saadetakse kõikidele portaalis eesti.ee oma e-posti aadressi edasi suunanud valijatele. Riigikogu valimistel peab alaliselt välisriigis elaval valijal olema määratletud valimisringkond

  • kas oma endise Eestis asuva elukoha või
  • vanemate või
  • esivanemate elukoha alusel.

Valimistest välisriigis saad täpsemalt lugeda www.valimised.ee.