Valimised

Euroopa Parlamendi valimised 2019

Välisriigis on Eesti kodanikul hääletamiseks kolm võimalust:

  • kirja teel
  • saatkonnas kohapeal
  • elektrooniliselt

Hääletamise õigus on nii alaliselt välisriigis elavatel Eesti kodanikel kui ka ajutiselt välisriigis viibivatel valijatel, kes on kantud valijate nimekirja.

Kui Eesti kodanik elab alaliselt Soomes, oli tal võimalik otsustada, kas olla Soome või Eesti valijate nimekirjas. Isikud, kes on Soome valijate nimekirjas, Eestis (sh saatkonnas) hääletada ei saa!*

NB! Kontrolli aegsasti, et Sinu pass või ID-kaart kehtiks ka hääletamise päeval. Loe infot uue dokumendi taotlemise kohta.

Hääletamine saatkonnas

Eesti saatkond Helsingis on hääletamiseks avatud 11. ja 13. mail 2019 kell 10.00-16.00.

Vältimaks pikki järjekordi saatkonnas ning tagamaks kõigile võimalikult kiire ja mugav hääletamiskogemus, soovitame:

  • hääletada elektrooniliselt või
  • hääletada kirja teel või
  • hääletada Eestis eelhääletamise perioodil.

Hääletamine kirja teel

Hääletamiseks kirja teel peab esitama saatkonnale kirjaliku taotluse ja koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart). Seda võib teha nii posti kui e-posti teel. Taotlus koos dokumendi koopiaga peab saatkonda jõudma hiljemalt 26. aprillil 2019.  

Taotluse alusel saadetakse Teile hääletamissedel, kaks ümbrikku ja kandidaatide koondnimekiri. Hääletamissedelid peavad saatkonda tagasi laekuma 10. maiks 2019.

Hääletamine elektrooniliselt

E-hääletamine on avatud ööpäevaringselt lehel www.valimised.ee 16. maist 2019 kella 9.00-st kuni 22. maini 2019 kella 18.00-ni.

Eelhääletamine Eestis

Kui alaliselt välisriigis elav Eesti kodanik viibib eelhääletamise ajal Eestis, siis ta võib hääletada jaoskondades, kus korraldatakse väljaspool elukohta hääletamist.

Eelhääletamine toimub 16.-22. maini 2019.

16.-19. maini kella 12.00–20.00 saab eelhääletada igas maakonnakeskuses vähemalt ühes valimisjaoskonnas.

Kõigis valdades ja linnades toimub väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamine 20. maist kuni 22. maini kella 12.00–20.00. Igas vallas ja linnas on selles määratud vähemalt üks valimisjaoskond.

Täpsem info: www.valimised.ee

Olulist

  • Välisriigis elavatele valijatele saadetakse valijakaardid ainult elektrooniliselt. Elektrooniline valijakaart saadetakse kõikidele portaalis eesti.ee oma e-posti aadressi edasi suunanud valijatele.
  • Valimistest saad täpsemalt lugeda www.valimised.ee
  • Alaliselt välisriigis elav valija ei saa Eestis kohapeal hääletada valimispäeval, 26. mail 2019
  • Euroopa Parlamendi valimise seadus

 

* Euroopa Parlamendi valimiste kohta Soomes leiate info siit: https://vaalit.fi/europarlamenttivaalit