Piiriületus eriolukorra ajal

Piiriületuse info Eesti kodanikule eriolukorra ajal

Seisuga 23.03.2020

Jälgige jooksvalt uudiseid – olukord võib muutuda kiiresti!

Arvestades kiiresti muutuvat olukorda ning vajadust piirata viiruse levikut soovitame reisivajadust hoolikalt kaaluda ning ühest riigist teise liikuda väid hädavajaduse korral!

Eestist Soome

 • Soome saab tulla Eesti kodanik, kellel on Soome Migratsiooniametis registreeritud elamisõigus (täpsem info: https://migri.fi/en/registration-of-right-of-residence) ja tema pereliige.
 • Kõik Soome saabujad peavad jääma 14 päevaks karantiini.
 • Lisaks elamisõigusega kodanikele saavad Soome siseneda vältimatu töölkäimise eesmärgil muuhulgas:
  • tervishoiutöötajad, päästetöötajad, eakate hooldajad;
  • kaubavedajad ja transporditöötajad;
  • tungivatel perekondlikel põhjustel reisivad isikud.
  • NB! Tõendamiskohustus piiril lasub inimesel. Otsuse riiki lubamise osas teeb Soome piirivalve. Enne Soome tulekut kindlasti suhelda tööandjaga! Piirivalve infotelefon on +358 (0) 50 597 2255

Soomest Eestisse

 • Kõik Eesti kodanikud võivad alati minna tagasi Eestisse.
 • Kõik Eestisse saabujad peavad jääma 14 päevaks karantiini.

Läbi Soome tagasi Eestisse

Eesti kodanikud ja Eesti alalised elanikud saavad tulla Soome kaudu koju tagasi. Rahvusvahelistest lennujaamadest ja sadamatest on transiit läbi Soome lubatud. Näiteks Vantaa lennujaamast või Turu sadamast võib minna Helsingisse sadamasse, et jõuda Tallinna laevale. Kindlasti peab olema valmis näitama oma reisi alguskohas lennufirmale tõendit (näiteks laevapiletit) selle kohta, et reisi lõppsihtpunkt on Eesti.

Kust saab asjakohast infot?

Soomes

Eestis