Euroopa Parlamendi eelhääletamine Eestis

Neljapäev 16.05.2019 to Kolmapäev 22.05.2019

Kui alaliselt välisriigis elav Eesti kodanik viibib eelhääletamise ajal Eestis, siis ta võib hääletada jaoskondades, kus korraldatakse väljaspool elukohta hääletamist.

Eelhääletamine toimub 16.-22. maini 2019.

16.-19. maini kella 12.00–20.00 saab eelhääletada igas maakonnakeskuses vähemalt ühes valimisjaoskonnas.

Kõigis valdades ja linnades toimub väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamine 20. maist kuni 22. maini kella 12.00–20.00. Igas vallas ja linnas on selles määratud vähemalt üks valimisjaoskond.

Täpsem info: www.valimised.ee

Neljapäev 16.05.2019 to Kolmapäev 22.05.2019